Měsíční archívy pro Únor, 2015

O vědomí

O vědomí Snaha fixovat vědomí v podobě nějakého stavu „bytí“ nebo „jáství“ nevede k plné zkušenosti vědomí samého, neboť vědomí je z principu stále věčně nové vědomí každého bytí, tedy každého já. Vědomí není vlastností žádného bytí, ani já ale naopak, žádné bytí, včetně jakkoliv „nejvyššího bytí& [...]

Nevědomost objektivizace vlastních tí...

Jedním z projevů duchovní nevědomosti je navyklá objektivizace a doslova zpředmětnování našeho emočního a pocitového prožívání, zejména toho tíživého, či nepříjemného. Podobným projevem – projevem stejné nevědomosti je vidění objektivního zla v druhých, ať už jako vidění zla v podobě zlých druhých, či  [...]

Duchovní úsilí a bolest těla

To, že jako lidé podléháme tzv. nemocím, třeba jak říkáme chřipkou, někde nás bolí je běžné. Nic bolestivého, tíživého se lidské inkarnaci nevyhýbá. Nesouhlasím s tvrzením, že nelze „duchovně usilovat“ pokud naše tělo je nemocné nebo bolí. Je to spíše otázkou pochopení v čem ono „úsilí“ spočívá a co [...]

Přirozená meditace: být vědomý

Základní přirozené poznání a pochopení (gnóse), dle mého spočívá ve skutečnosti, že samo ryzí vědomí – vědomí jako takové je našim skutečným já a současně vědomím všeho a všech. Vědomý život stojí na tomto přímém poznání a naslouchání životu vědomí v jeho co největším a stále větším rozsahu a hloubce a [...]

O „vysvobození“ a vr...

Vysvobození a svoboda (spása) je často omezeně chápaná pouze ze svého „eskapistického“ pohledu jako vysvobození „ze“. Toto, pak nabízejí v nejrůznějších formách k prodeji na „duchovním trhu“ „hledajících nejrůznější církve a kulty. Je otázkou, zda lze něco – či někoho vysvobodit, kd [...]

Jazyk učení jako řeč vědomí

O významu vztahu duchovní filozofie, jazyka a meditační praxe Výchozí předpoklady a postoje všech duchovních filozofií a učení odpovídají uvědomění a pochopení jediného Absolutního vědomí jejich protagonisty. Pratjabhidžná Hridajam, Kšemarája, žák Abhinavagupty   Úvod Můžeme říci, že naše současná společnost prožívá [...]