AMRITA – Blažená vitalita vědomí

Print Friendly, PDF & Email

V následující eseji se snažíme sdílet a komunikovat aktuální metafyzický vhled a duchovní zkušenost, a z ní plynoucí pochopení vnitřního obsahu (loga) pojmu AMRTA (amrita), pocházejícího ze sanskrtu, tradičně překládaného jako „nektar nesmrtelnosti“, se snahou jej komunikovat co nejsrozumitelnějším jazykem, odrážející přirozenou zkušenost dostupnou každému člověku.

Esej je výsledkem experimentálního meditativního dotazování ve spojení s nasloucháním řečí vědomí, nikoliv pouhým sdělením toho, co je někde psáno, co kdo říkal, napsal apod., ale jde o vlastní vyjádření přímého prožívání vědomí amrity jako takového.

Kniha obsahuje i srozumitelné praktické návody k celodennímu provádění odhalující se z tohoto pochopení, které každému umožnují prožít svou pravou – z principu nesmrtelnou podstatu, která věčně oživuje jak naše sebe-prožívání jako celku, tak vše co je, celý vesmír v jeho nesčetných formách a tělech. Usazení se v této naší nesmrtelné podstatě se přímo dotýkáme nevyčerpatelného zdroje nekonečného tvořivého potenciálu, který spočívá v samotném základu našeho bytí a vyjadřuje se jako celý náš život v jeho nesčetných projevech a sférách. Usazení se v naší nesmrtelné podstatě  – zdroji, který nás, stejně jako vše co je a může být od věčnosti oživuje, je prvotním předpokladem pro skutečně Zdraví život jako takový.

 

E-shop