Cíle našeho vzdělávání

Print Friendly, PDF & Email

Základní otázky

Kolik znáš lidí, kteří si jsou v pravdě vědomi toho, kým jsou, odkud přišli, proč přišli na tento svět a co je smyslem jejich života?

Kolik znáš lidí, kteří skutečně ví, že jsou věčnou duší – vědomím a skutečně to prožívají a žijí?

Kolik znáš lidí, kteří nazírají a žijí své životy z této širší perspektivy?

Kolik znáš lidí, kteří opravdu prožívají a cítí, že ve svém životě naplňují a ztělesňují své nejhlubší unikátní kvality a tvořivé schopnosti?

Kolik znáš lidí, kteří se zabývají ve svém životě hlubšími otázkami, než jenom tím, co obrazně řečeno snědli, co viděli, jak hrál jejich oblíbený tým, kdy bude další oblíbený seriál či jaké nové funkce mají technologické hračky, kolik vydělali či kdy je další splátka?

Kolik znáš lidí, které bys mohl považovat za hluboce vzdělané se širokým kulturním rozhledem neomezeným jenom na úzké specializace pouze vyčtených akademických “znalostí”?

Kolik znáš lidí, kteří jsou schopni z hlubšího vědomí a z něj vyvstávajícího dotazujícího kritického myšlení diskutovat o přesvědčeních, ideologiích a názorech panujících v nejrůznějších oblastech lidského myšlení, ať už v oblasti duchovní, vědecké, politické,  ekonomické či společenské, které tvarují a mnohdy deformují náš svět, ve kterém žijeme a jak v něm žijeme se všemi svými důsledky?

Naše vzdělávací cesta

Posláním webu je sdílení a šíření filozofe vědomí a z nich plynoucích principů a praktik (jóga vědomí či umění být vědomý), a tak přispět ke kultivaci doslova nového druhu člověka, člověka jako vědomé lidské bytosti, učící se a schopné přistupovat ke všem oblastem nejen praktického života a všem svým vztahům, ale i ke společenským a globálním otázkám a problémům hlubším, vědomějším a citlivějším kriticky meditativním způsobem vycházejícím z principů filozofiejógy vědomí.

Cílem je společně sdílet a nabídnout vzdělávání ve vědomí, učení se kultivovat hlubší a širší vědomí nás samých, našich vztahů i světa jako takového v jeho nejrůznějších aspektech a dimenzích ve všech oblastech života a lidského poznávání, a tak vytvořit informační zdroj této, dle mého mínění, prvotní filozofie v jejím pravém slova smyslu, která je současně esencí autentických duchovních tradic člověka (západu i východu).

Věřím, že právě v kultivaci tohoto opravdu základního vzdělání každého člověka ve všech jeho vztazích, k sobě, druhým i ke světu spočívá potenciálně nový počátek celé lidské historie i možná odpověď na globální krizi, které hledíme tváří v tvář.  

Současně charakter této vzdělávací „mise“ není omezen na trvání našich aktuálních lidských inkarnací, ale přesahuje jej, ve skutečnosti jejím centrem je metafyzický prostor “mezi životy”.

Komentáře