Co není “jóga-vědomí”?

Print Friendly, PDF & Email

Dlouho poté, co jsme založili web joga.vedomi.info a ještě déle poté, co jsme sami začali zcela neformálně mezi přáteli používat pojem či spojení “jóga-vědomí”, se objevil článek “Co je jóga vědomí”, publikovaný jakousi “Akademií vědomí”, viz www.akademievedomi.cz/co-je-joga-vedomi/.

To mě zaujalo, neboť jsme dosud nevěděli o nikom v České republice, kdo používá stejný pojem, natož aby prodával nějaké semináře pod hlavičkou “jóga vědomí” a proto jsem si se zaujetím, co daný článek hlásá, přečetl.

Tak jsem se dozvěděl, že námi prvně používaný pojem a spojení “jóga vědomí” je doslovný(!), jasnější(!) a pro české podmínky přívětivější překlad pro kundaliní jógu. Dále cituji: “Jóga vědomí je tedy doslovný český překlad pro kundaliní jógu.”(!). Tím ale překvapení nekončí. Text dále hlásá: “Jógu vědomí předáváme ve své ryzí (pozor!) podobě, tak jak ji předal Yogi Bhajan.”

Jaká je skutečnost a pravdivost? “Jóga vědomí” není doslovný překlad pro kundaliní jógu a tedy nemůže ani z principu být “jasnější”, naopak je i pro české podmínky ještě více zavádějící – v podstatě klamavou reklamou, která místo aby objasnila starobylé jógické pojmy, tak je dále zastírá.

Proč? Primárně proto, že překlad slova “kundaliní” není prostě “vědomí” a současně sanskrt sám má pro samo vědomí několik svých vlastních názvů jako cit, samvid, cajtanja, anuttara, apod. Sanskrtské slovo “kunda-liní” znamená doslova “ta z kundy/dělohy těla se linoucí” pro charakteristický prožitek doprovázející rozšíření vědomí. Slovem “kundaliní” se označuje v tantrické filozofii vědomí těla jako celku, jeho dosud neprojevený potenciál, který se probouzí zintenzivněním našeho vědomí, byť je to dnes často popisováno jako “třikrát stočená energie u kořene páteře” mnohými učiteli jógy bez dalšího vysvětlení.  To je tedy první řekněme jazykový očividný důvod, proč uvedené tvrzení je NE-pravdivé. Prostě “jóga vědomí” není a nikdy nebude doslovným českým překladem kundaliní jógy i když to hlásá nějaký web.

Druhým důvodem je skutečnost, že pojem “jóga-vědomí” vznikl tím, že jsem jej začal sám používat, a to v době, kdy ani tento web, který dnes “vysvětluje”, co je údajně “jóga vědomí”, ne-existoval. Začal jsem tím popisovat meditační praxi, kterou jsem sám prováděl a kterou jsem sdílel a sdílím s mými přáteli. Pro ní jsem hledal vhodný jazyk a taky, který by jí nejlépe komunikoval a také jsem to – co je jóga vědomí, jak jsem její principy, východiska a způsoby praxe pojmenoval, popsal ve svých textech na webu, v knihách a živých nahrávkách. I samotná existence našich nahrávek “Jóga vědomí slovem” je starší než celý tento web, který dnes na internetu hlásá když né lež, tak zavádějící  a klamavé tvrzení.

Je také zajímavé, že na webu, který píše, co je údajně “jóga vědomí”, se ve skutečnosti čtenář vůbec nic nedozví, CO JE VLASTNĚ PODSTATOU oné “jógy vědomí” alias klamavě vydávanou za jakousí kundaliní jógu jejíž ryzí podobu jim předal nějaký člověk Yogi Bhajan, kterého nikdo nezná. Na jejich webu nalezneme pouze obvyklý reklamní výčet, co všechno nám její praxe údajně zlepší, jak budeme skvělí, zdraví, prostě lepšolidštější jako u všech podobných nabídek na “jógickém trhu”, ale jinak NIC KONKRÉTNÍHO, co je podstatou této praxe, na JAKÝCH PRINCIPECH spočívá, jak se provádí, z čeho vychází, prostě nic. Mě osobně to zabralo takřka 15 let cíleně zaměřeného úsilí a práce s druhými lidmi, meditace a vzdělávání, abych formuloval to, co nazývám jógou vědomí .

Na webu joga.vedomi.info je naopak přitom uvedeno, co je obsahem jógy vědomí zcela otevřeně a dostupné každému. Jde o spojení slova “jóga”, což znamená “spojení s naší podstatou jakýmkoliv způsobem” a “vědomí”, které opět osvětluji, co tím míním na svém webu. Jógou vědomí jsem tak pojmenoval soubor principů a praxí postavených na vědomí jako prvotním principu naší zkušenosti. Tyto praxe uvádím ve svých článcích a knihách. Není součástí zavedení jakéhokoliv pojmu i sdělení jeho  obsahu?

Jaký smysl má vzít pojem, kterým někdo jiný něco zcela konkrétního pojmenoval a přiřadit jej nějakému vlastnímu prodeji jógických meditací a seminářů s tím, že se to vlastně díky jménu “jóga vědomí” lépe prodává, jak uvádí? A ještě to zdůvodnit tím, že jde údajně o “doslovný” překlad tradičního pojmu kundaliní jógy?

Je toto opravdu hodné “Akademie vědomí”? Je takové chování projevem opravdu dostatku vědomí jehož jsou “akademií”? Není základem života ve vědomí zejména vyvstávající pravdivost v tom jak myslíme, co říkáme a autentičnost v tom co děláme? Jak máme uvěřit, že taková instituce jako je “akademie vědomí” přináší skutečně poznání kultivace vědomí, když ani samo vědomí nikde nevysvětluje a považuje jej za překlad slova “kundaliní”, tedy slova, které vzniklo ve zcela jiné době, kultuře a otázek?

Pokud si od tohoto přístupu “akademie vědomí” slibuje větší návštěvnost svých kurzů a tedy větší zisky, budiž jim to přáno, ale vydávat něco za něco, co z principu není je obyčejné klamání.

A mimochodem, je vůbec možné z principu samo vědomí uzavřít do nějakých institucí, akademií, které nabízejí semináře, které slibují vše možné jenom ne to, co skutečně zprostředkovávají autentické, třeba i tradiční jógy jako kundaliní jóga? I tento případ ve skutečnosti ukazuje, že žijeme v době, kde samo “vědomí” je zásadní otázkou a že jeho nedostatek se projevuje ve všech oblastech, včetně dnešní “sluníčkově-lepšolidské” spiritualitě.

Komentáře