Já jsem SVĚTLO i ŽIVOT

Print Friendly, PDF & Email

Vědomí je neoddělitelně spojené se svými vrozenými kvalitami PROSTOROVOSTI, SVĚTLA a VITALITY-DECHU. Vědomí své prostory naplňuje svou vlastní éteričností – DECHEM-VITALITOU a oživujícím SVĚTLEM. Proto oba prostory, Království kolem a v nitru nás, o kterých hovoří Ježíš, jsou prostory metafyzického SVĚTLA a VITALITY vědomí samého, ze kterého vyvstávají všechna těla věcí a bytostí.

Naše fyzické tělo je živé, protože je schopné dýchat vzduch kolem nás a vstřebávat kyslík v něm spočívající pro okysličování jeho krve.

My sami jsme spirituálně ŽIVÍ do té míry, do jaké jsme schopni plně DÝCHAT své vědomí smyslové sféry Království kolem nás a vstřebávat jeho proudy a smysly do Království v nitru nás – naší duše. Toto vnitřní metafyzické DÝCHÁNÍ je tzv. anaerobní – bez pohybu vzduchu, jde o ryzí dýchání vědomím samým – naším duchem. Svět kolem nás a všechny věci a bytosti v něm můžeme vnímat pouze skrze světlo našeho vědomí daných věcí. Dýchat v tomto SVĚTLE – světle vědomí, ve kterém se všechny věci zpřítomňují, znamená být skutečně ŽIVÝ z duchovního pohledu.

Každá bytost je natolik spirituálně skutečně ŽIVÁ , nakolik přímo DÝCHÁ toto SVĚTLO, ve kterém a skrze které se manifestují všechny těla věcí a bytostí.

Komentáře