Jak vstoupit do “Království nebeského-božího” ?

Print Friendly, PDF & Email

Království kolem nás je polem tělesného vědomí vnějšího fyzického světa kolem nás, dosahující až na nekonečný horizont vně expandujícího kosmického prostoru. Království kolem nás obklopuje a zahrnuje všechna těla v tomto prostoru podobně jako vzduch, který je obklopuje.

Království v nitru je polem tělesného vědomí vnitřního duševního prostoru těla, který dosahuje až do nejhlubších dimenzí všezahrnující niternosti všeho, který je naplněn svou éteričností podobně jako dech, který dýcháme.

Království v nitru skrze své společné centrum vědomí a fyzického těla jako celku – tzv. “těžiště” – vede do neomezeného vše zahrnujícího pole vědomí – Království nebeského či božího – jak se v učení Ježíšově nazývala vnitřní „božská“ sféra vědomí – vnitřní vesmír vědomí (NOOS/NOUS/Pleroma), která na první pohled paradoxně “zvnějšku” obsahuje a zahrnuje jak Království kolem nás, tak i  a současně naplňuje svým vědomím každou bytost v něm, tedy Království v nitru.

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ, božské vědomí všeho, co je a může být, je společné sjednocující pole třech různých, ale neoddělitelných sfér-oblastí-polí jediného vědomí tvořící naše širší tělo vědomí:

  • Království kolem nás – vnější prostorovost těla,
  • Království v nás – vnitřní prostorovost těla a 
  • Království nebeského jako vědomého sférického dýchajícího pole=spirituálního těla spojující a zahrnující oba základní prostory jediného vědomí.

Tak metafyzicky spočívá či přebývá Bůh ve smyslu jediného vědomí mezi námi. Stejně tak my sami jako vědomé individuality neoddělitelně “z druhé strany” takto současně spočíváme v Bohu jako vědomí všeho co je a může být.

Všechny světy a těla v nich existují v neomezeném poli božského vědomí a jsou naplňovány a oživovány jeho DECHEM (Duchem svatým v učení Ježíšově) – ÉTERICKO-SVĚTELNOU kvalitou vědomí samého.

Meditace

Pociťuj svou hlavu, hruď a celou horní část těla nad bránicí. Ciť ji více a více. Skrze její procítěný povrch prožívej neomezenou vnější prostorovost vědomí vně těla (Království kolem“).

Pociťuj svá chodidla, nohy a celou spodní část těla pod bránicí. Ciť ji více a více. Skrze její procítěný povrch z prostoru kolem prožívej neomezenou vnitřní duševní prostorovost těla (Království v nitru“).

Pociťuj nekonečně hluboký prostor vědomí otevírající ve směru „pod nohama-zemí“.

Usaď své vědomí v dolní části těla a vycentruj své dýchání v dolní části břicha (podbřišku).

S každým nádechem současně pociťuj vzestupný proud vědomí z bezedného prostoru pod chodidly-zemí, který naplňuje a roztahuje svalstvo dolní části břicha jako balón, naplněný vědomím.

S každým výdechem současně pociťuj sestupný pohyb vědomí z břicha do tohoto bezedného prostoru pod chodidly-zemí.

Pociťuj tento neohraničený rozšiřující se prostor “pod”, jak objímá a obsahuje celý prostor kolem tvého těla – jak tě vede z Království v nitru skrze hlubinu tvého nitra do Nebeského Království, které leží za ním a obklopuje Království kolem v sobě.

Komentáře