Jak vstoupit do “Království v nitru”?

Print Friendly, PDF & Email

Královstvím v nitru je v Ježíšově učení chápáno pole tělesného vědomí vnitřního duševního prostoru těla, který dosahuje až do nejhlubších dimenzí všezahrnující niternosti všeho, jež je naplněn svou éteričností podobně jako dech, který dýcháme.

Meditace

Pociťuj celý povrch své hlavy, obličej, temeno, zadní část, po stranách. Vnímej celou oblast hlavy jako prázdný prostor, který z nitra uvolňuje a  rozjasňuje tvé oči. S každým nádechem nosem současně pociťuj skrze celý povrch hlavy, jak se vnitřní prostor hlavy projasňuje a naplňuje světlem vědomí.

Pociťuj celý povrch své hrudi jako prázdný prostor, který se současně s každým nádechem do plic rozšiřuje a naplňuje vědomím.

Pociťuj celý povrch břicha jako prázdný prostor, vycentruj střed svého vědomí a dýchání hluboko v dolní části břicha a dýchej pouze bránicí a svaly dolní přední části břicha (podbřišku).

Udržuj oči otevřené a současně pociťuj, jak se celkový vektor toku vědomí obrací z vnějšku do nitra. Vyciťuj prostorovou niternost hlavy, hrudi a břicha jako jeden vnitřní spojitý duševní prostor vědomí – Království v nitru – které zcela svobodně může zahrnovat všechny myšlenky, emoce, podněty, vjemy, pocity, sny, vize, které zakoušíš v tomto vnitřním neomezeném prostoru vědomí, aniž by jsi se s nimi ztotožňoval.

Poznámka:

Ukázka z připravované knihy „Klíče od KRÁLOVSTVÍ, Odhalení vnitřního významu křesťanských mystérií původního učení Ježíšovy rodiny.“

Komentáře