Pozvánka ke společným on-line meditacím říjen-listopad 2021

Print Friendly, PDF & Email

Vážení zpřítomňující se přátelé :-),

Zveme všechny, které oslovuje či se věnují životní praxi vědomí, kterou jsme formalizovali jako meditačně vzdělávající přístup, který nazýváme Jógou vědomí či Uměním být vědomím, ke společné meditaci s využitím živého on-line vysílání. Pojďme se učit scházet, setkávat, sdílet a nechávat rozšiřovat vědomí toho, kým jsme a samo vědomí, ve kterém spočíváme, skrze svá individuální vědomí těla a sebe jako celku, jehož součástí je i naše smyslové vědomí živého video spojení.

Zaměření společné meditace je v duchu učení jógy vědomí. Jde o společně sdílený a vnitřními postupy zintenzivněný časo-prostor vědomí, ve kterém věnujeme svůj prožívaný čas – meditaci výhradně stále širšímu novému vědomí nás samých a tělesného bytí jako celku, včetně prostoru kolem a v jeho nitru a všeho, čeho si v těchto prostorech jsme vědomi, aniž bychom se ztotožňovali a omezovali své vědomí na pouze pociťované zakoušené jevy, myšlenky, emoce, pocity, impulsy v těchto prostorech uvědomované. Místo toho přecházíme skrze stále hlubší vědomí přímo „z nitra“ pociťovaného těla a s ním spojeného živého vysílání jako celku k našemu nesmrtelnému svobodnému tělu cítícího vědomí všeho co je a může být, jež je naší pravou duchovní podstatou i tím, co se každým okamžikem ztělesňuje jako my sami ve svých nesčetných já a tělech.

Základní meditační ásana (či pozice): udržování vědomí přímo z nitra pociťované tělesnosti jako celku včetně prostoru vnitru i kolem se zaměřením na své smyslové vědomí obrazu videa. 

Společná meditace bude živě vysílána vždy ve středu

 od 18:30 hodin do cca 19:30 hodin

v termínech 6.10. 2021, 13.10. 2021, 20.10.2021, 27.10.2021, 3.11.2021, 10.11.2021,  17.11.2021, 24.11.2021.   

cena jedné meditace je 120 Kč/1 osoba,

pokud se přihlásíte na všech 8 termínů, cena je 720 Kč/1 osoba.

Na tyto meditace je nutné se předem přihlásit e-mailem na eva.krutinova@noos.cz.

Do předmětu uveďte „středeční on-line meditace říjen-listopad 2021“.

Přihlášeným účastníkům odešleme e-mail s platebními údaji a postupem, jak se připojí k meditaci on-line.

Přihlášeným účastníkům bude zaslán asi 15 minut před začátkem odkaz na živé vysílání e-mailem. 

On-line přenos se uskuteční, pokud se přihlásí dostatečný počet účastníků.

Těšíme se na společné setkání v ÉTERU vědomí,

ZDRAVÍ Jiří a Eva Krutinovi   

Komentáře