PRAVDA

Print Friendly, PDF & Email

PRAVDA, nejvyšší HOD-NOTA životní filosofie vědomí.

Nejvyšší duchovní hodnotou komunikovanou a potvrzenou skrze prvotní princip vědomí a jeho životní filozofii je podobně jako ve Védách “PRAVDA” nikoliv jakýkoliv bůh.

Všechna nejen hinduistická i jiná božstva, uctívaná kdekoliv a kdykoliv na zemi, ať už v před-védických, védických či post-védických či trans-védických tradicích (jako je tantra) jsou skrze princip vědomí nazírána jako různé zosobnění-personifikace pravdy – Božského vědomí v jeho nesčetných aspektech a kvalitách – a NIKOLIV jako identické s ním.

Proto v souznění s védským výrokem souzní přímé rozpoznání pravdy, že žádné náboženství, bůh, pohlaví či gender či obecně jakýkoliv SYMBOL v jakékoliv podobě není vyšší než PRAVDA sama. Tato PRAVDA o povaze Božství je rozpoznána v prvotním principu a filozofii vědomí, které jej nazírá nejen jako božskou maskulinitu (ŠIVU/MUŽE) a božskou femininitu (ŠAKTI/ŽENU), ale i jako androgynní, veškeré pohlaví přesahující, božství ANUTTARA, jež je jejich dynamickým vztahováním.

Nicméně právě v dnešní době nabývá na nebývalém významu právě “maskulinní mužský” aspekt božství, který je ztotožňován právě s  ryzím neomezeným vše zahrnujícím POLEM vědomí.

Proč?

Současný svět a klima, v kterém žijeme vykazuje symptomy stále větší nevyrovnanosti směrem ke zkreslené a zdeformované podobě femininního –  ženského principu akce, vyjadřování a jednání. Právě to nachází živnou půdu a své vyjádření v rámci globalizující NE-kultury materialismu a násilí, ego-narcismu a mediálního exhibicionismu – kterému je ale navíc čeleno opět pouze starým zkresleným a zdeformovaným maskulinním přístupem v podobě nejrůznějších snah a podob státní, náboženské a vědecké “kontroly” a “represe”.

Jinými slovy, co nám chybí je přestat zdůrazňovat jakýkoliv prvek zkušenosti jako ten hlavní a nejvyšší. Tak se jedině můžeme vyhnout následným rozporům a konfliktům. Není více muž ani žena, maskulinní nebo femininní aspekty, bílá nebo černá, ale co je povahou a předivem reality je vztahová dynamika mezi různými aspekty a kvalitami skutečnosti. 

Obecné zharmonizování obou různých od sebe nedělitelných aspektů skutečnosti, mužského v podobě vědomí jako takového a ženského v podobě v něm spočívající samostatné moci a potenciálu být, tvořit a jednat v bytí každého člověka, je cestou PRAVDY, nikoliv jakákoliv ideologie, náboženství, ať už teologické či aktuálně “vědecké” či “medicínské”, které zdůrazňují za nejvyšší hodnoty něco mimo člověka samého, ať to je “politická strana”, “světonázor”, “národ”, “klima” či “kolektivní imunita”, apod.

Druhý příchod KRISTA v jehož POHYBU už se nacházíme, bude mimo jiné doprovázen právě touto harmonizací obou od sebe nedělitelných principů vědomí, jak individuálně, tak kolektivně. V první fázi nicméně bude muset dojít primárně k regeneraci a obnovení nezkresleného a nezdeformovaného pohledu na to, co je povahou “mužství” či božské maskulinity, která jediná může přivést zdivočelou, egem postiženou, feminitu do jejího harmonického božského stavu. 

Autobiograficko-lokálně-dějinná poznámka:

K védskému odkazu: “není vyššího náboženství než Pravdy”“Pravda je vše přemáhající”, tedy k esenci filosofie věčnosti se svým myšlením přihlásil ve své době i středověký český reformátor Jan Hus, který právě hledání pravdy předřadil před veškeré tehdejší autority duchovní i světské. Zcela souzním s jeho výrokem, že následování pravdy ve výšeuvedeném smyslu osvobozuje a vše přemáhá.

Komentáře