Prostory v prostorovosti vědomí

Print Friendly, PDF & Email

Na rozdíl od současné objektivizující “západní” vědy, tantrická filozofie a její učitelé naopak rozpoznali prostorovost jako všeprostupující a všezahrnující kvalitu božského vědomí, tedy za základní charakteristiku vědomí samého.  

Toto vědomí – neomezené otevřené pole vědomí bylo nazýváno Šiva. Jeho vrozená životodárná éterická-vzdušná substancialita se nazývala prána (dech vědomí).

Pojem cidakáša, který používal například siddha Nitjánanda ve svém učení, vyjadřuje prostorovou i vzdušnou kvalitu samotného vědomí jako univerzální duši světa (Šiva). Svůj jediný záznam se svým učením nazval zpěvem z prostoru-éteru vědomí (Cidakáša gíta)

V tomto primárním “mateřském” prostoru-poli univerzálního vědomí se současně nachází nesčetně zkušenostních prostorů o různých charakteristikách, éterických kvalitách či náladách (rasa).

Existuje mnoho druhů – typů prostorů vědomí, fyzických i trans-fyzických například prostory-pole smyslových zkušeností jako prostor vizuálních zkušeností, sluchových, hmatových, čichových, chuťových, pocitových, prostor myšlenek, emocí, snové prostory, prostory řeči, prostor sexuálního prožívání, představivosti, prostor možných – potenciálních akcí, pohybů, prostory možností, či prostory ryze spirituální.

Některé prostory mají své vnější fyzické projevení jako například náš svět, některé jsou ryze vnitřní-duchovní, například snový, apod. V jakém prostoru se ale všechny tyto rozmanité vnitřní prostory odkrývají?

Míním, že všechny tyto typy prostorů existují ve sjednoceném poli našeho vědomí zahrnující vnitřní i vnější prostor vzhledem k subjektivnímu tělu tvořící to, čemu říkám tělo vědomí či duše.

Samotný prostor jako takový, jeho esencí je tak primárně dynamická hyper-prostorovost samotného vědomí.

Tělo i každé jednotlivé tělo je pak tvořeno prostory vědomí o nejrůznějších kvalitách a svých singularitách – centrech či těžištích v tomto společném prostoru vědomí.

Toto tiché poznání (gnózi) vyjadřovali tantrické či gnostické výroky typu, že “vesmír je tělo” či “makrokosmos = mikrokosmos”.

Komentáře