Příspěvky v rubrice Publikace

Jiří Krutina: Vědomí, prvotní princip...

Jiří Krutina: Vědomí, prvotní princip ve-smíru
Kniha obrací naší pozornost k prvotní otázce po podstatě nás samých i vesmíru, tedy k meditativní otázce bytí jako takového, která nás usazuje ve sféře samotného vědomí všeho, co je (bytí), i toho, co může být (nebytí), jako prvotním poli nekonečných možností všech našich zkušeností nás samých i vesmíru. Kniha, [...]

Jiří Krutina: Um identity

Jiří Krutina: Um identity
  Druhá publikace z ediční řady Umu vědomí, Um identity pojednává o základní metafyzické či filozofické otázce po naší podstatě, identitě a povaze bytí, které člověk žije a s kterou se dříve či později setkává tváří v tvář ve svém každodenním životě. Autor se zaměřuje na obsah známého imperat [...]

Jiří Krutina: Učení se umění být vědo...

Jiří Krutina: Učení se umění být vědomím
  Jedná se o úvodní text edice Um vědomí, ztělesňující řadu vnitřních umů-jóg vědomí, které společně tvoří celistvé textové  „tělo poznání“, reflektující mnohaleté zkušenosti s praxí meditace a vnitřním vzdělávání v oblasti vědomí autora. Z tohoto vnitřního vzdělávání vzešlé živé formulované poznání, které nazývám jógou vědomí [...]

Abhinavagupta: O prvotním princi...

Abhinavagupta: O prvotním principu Života
Zkušenostní překlad, re-aktualizace a re-interpretace původního krátkého textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty, žijícího v 9. století v severní Indii. Text je volnou zkušenostní interpretací či adaptací původního krátkého textu Paramārthacarcā o pouhých osmi verších kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty. Autor [...]

Abhinavagupta: Sdílení zkušenosti věd...

Abhinavagupta: Sdílení zkušenosti vědomí
Zkušenostní překlad, re-aktualizace a re-interpretace původního krátkého textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty, žijícího v 9. století v severní Indii. Je přímým prožíváním – bytím jako samo vědomí – vědomím jako takovým. Jde o jiný druh zkušenosti než například pouhé prožívání emocí nebo pocitů, které tzv. „máme“ a něk [...]

Abhinavagupta: Osm veršů o vědom...

Abhinavagupta: Osm veršů o vědomí, jehož vyššího není
Z pohledu celého tantrického učení Abhinavagupty vyjadřuje tento krátký text stanovisko a pohled nejvyšší cesty „bez prostředků a metod“ (anupája), která je cestou samotného bdělého vědomí, které přirozeně vede ke zkušenosti vědomí všeho co je a může být (označované v tantře pojmem Anuttara). Výsledný text není jenom překladem [...]

AMRITA – Blažená vitalita vědomí

V následující eseji se snažíme sdílet a komunikovat aktuální metafyzický vhled a duchovní zkušenost, a z ní plynoucí pochopení vnitřního obsahu (loga) pojmu AMRTA (amrita), pocházejícího ze sanskrtu, tradičně překládaného jako „nektar nesmrtelnosti“, se snahou jej komunikovat co nejsrozumitelnějším jazykem, odrážející při [...]