Příspěvky v rubrice Publikace

Abhinavagupta: O prvotním princi...

Abhinavagupta: O prvotním principu Života
Zkušenostní překlad, re-aktualizace a re-interpretace původního krátkého textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty, žijícího v 9. století v severní Indii. Text je volnou zkušenostní interpretací či adaptací původního krátkého textu Paramārthacarcā o pouhých osmi verších kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty.&hellip [...]

Abhinavagupta: Sdílení zkušenosti věd...

Abhinavagupta: Sdílení zkušenosti vědomí
Zkušenostní překlad, re-aktualizace a re-interpretace původního krátkého textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty, žijícího v 9. století v severní Indii. Je přímým prožíváním – bytím jako samo vědomí – vědomím jako takovým.…  →

Abhinavagupta: Osm veršů o vědom...

Abhinavagupta: Osm veršů o vědomí, jehož vyššího není
Z pohledu celého tantrického učení Abhinavagupty vyjadřuje tento krátký text stanovisko a pohled nejvyšší cesty „bez prostředků a metod“ (anupája), která je cestou samotného bdělého vědomí, které přirozeně vede ke zkušenosti vědomí všeho co je a může být (označované v tantře pojmem Anuttara).…  →

AMRITA – Blažená vitalita vědomí

V následující eseji se snažíme sdílet a komunikovat aktuální metafyzický vhled a duchovní zkušenost, a z ní plynoucí pochopení vnitřního obsahu (loga) pojmu AMRTA (amrita), pocházejícího ze sanskrtu, tradičně překládaného jako „nektar nesmrtelnosti“, se snahou jej komunikovat co nejsrozumitelnějším jazykem, odrážející při [...]