Příspěvky v rubrice Individuální meditace

Vědomé celodenní prožívání

Věnuj dostatek času následujícím krokům v jakémkoliv okamžiku svého života, třeba právě nyní: 1. Buď si vědom pocitu nebo počitku, který právě prožíváš. 2. Buď si současně vědom jak a kde jej pociťuješ konkrétně ve svém těle a jak ovlivňuje tvé prožívání těla jako celku. 3. Buď si vědom, jak prožívání tvého těla ovlivňuje tvůj [...]

Tělo vědomí v pohádce

Tělo vědomí v pohádce
Míním, že pravé pohádky obsahují starou “pohanskou”, tedy před křesťanskou prvotní proto-moudrost. Všichni známe například pohádku o Zlatovlásce, nebo o trojici Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Co když tyto pohádky vypráví hlubší řeč o duši a jejím těle? Pohádky, pokud jim správně nasloucháme, nás umí přenést do magickéh [...]

Úvod do meditačního setkávání

„Kde se dva či více sejdou v mém jménu, tam Já (božské vědomí, které je ztělesňuje a personifikuje), je mezi nimi.“ Ješua Úvod Celý život můžeme vnímat jako nepřetržité kontinuum bezprostředního živého potkávání s konkrétními životními situacemi a setkávání se s druhými lidmi v našich vztazích. Věřím, že p [...]

Co je individuální meditace?

Individuální meditaci o samotě, chápu jako naše přirozené nikým nezcizitelné právo věnovat výhradně svůj čas, tedy dnes spíše „luxus“, výhradně tomu být co nejvíce vědomý, rozpoznat samo vědomí v naší zkušenosti, ztotožnit se s tímto vědomím, spočívat ve vědomí a novým způsobem ztělesňovat a vyjadřovat toto vědomí v&n [...]