Ryby nevědoucí toho, že žijí v oceánu

Print Friendly, PDF & Email

Jako lidé se podobáme rybám, které neví, že žijí v oceánu,  který jim dává život a ze kterého stále vyvstávají. Samotný oceán je přitom prvotní podmínkou vůbec existence ryb. Tento oceán každou rybu a tvora v něm přirozeně přesahuje a současně je od nich neoddělitelný a s nimi těsně spjat. Tento oceán má přitom v sobě nevyčerpatelný potenciál všech možných druhů vzorů, tvarů, barev, tónů, zvuků a jiných kvalit, ze kterých jsou všechny druhy vodních živočichů v oceánu utkány. V oceánu samém tak existuje nekonečně individuálních “mikro-oceánů” charakteristických pro konkrétní druh živočicha. Například delfínovi se oceán, kde žije, jeví jinak, tedy žije v “jiném” a přece “stejném” oceánu, než třeba medůza, atd.

Podobným způsobem se i my lidé jako určitý druh vědomí nacházíme v prvotním mateřském oceánu mnohaúrovňového vesmíru vědomí tvořeného nesčetnými, sférami a světy (lóky). Planeta země, na které žijeme, je pouze jednou z možných materializovaných sfér vědomí. Každý jsme tak již z principu součástí tohoto jediného božského vědomí všeho, co je a může být. Alarmující krizí je fakt, že jsme přesto upadli do hypnotického stavu, ve kterém vědomí chápeme převážně jako produkt mozku či vlastnost našeho já (ega) a žijeme převážně v trvalém stavu omezení vědomí, při kterém prožíváme “naše“ vědomí jako něco omezeného hranicemi našeho těla, které nás odděluje od druhých. Místo toho, abychom prožívali svá i těla druhých jako vyjádření vše zahrnujícího a vše prostupujícího vědomí, zakoušíme naše těla jako to, co nás odděluje od druhých i světa kolem nás.

Pouze pokud se opět naučíme rozpoznat a prožívat neomezenou podstatu vědomí a jeho neomezeného potenciálu, můžeme se naučit překonat umělé tělesné hranice, které nás oddělují od mnohaúrovňového vesmíru vědomí a jeho nesčetných úrovní, v kterých spočíváme, ale i od jednotlivých lidských i jiných bytostí.

Komentáře