Sobotní meditační setkání on-line

Print Friendly, PDF & Email

Vážení zpřítomňující se přátelé :-),

Zveme všechny, které oslovuje či se věnují životní praxi vědomí, kterou jsme formalizovali jako meditačně vzdělávající přístup, který nazýváme Jógou vědomí či Uměním být vědomím, ke společné meditaci s využitím tzv. online technologií. Pojďme se učit scházet, setkávat, sdílet a nechávat rozšiřovat vědomí toho, kým jsme a samo vědomí, v kterém spočíváme, skrze svá individuální vědomí těla a sebe jako celku během a skrze video spojení.

Zaměření společné meditace je v duchu učení jógy vědomí. Jde o společně sdílený časo-prostor vědomí, v kterém věnujeme svůj prožívaný čas – meditaci výhradně stále širšímu novému společnému vědomí nás samých a tělesného bytí jako celku, včetně prostoru kolem a v jeho nitru a všeho, čeho si v těchto prostorech jsme vědomi, aniž bychom se ztotožňovali a omezovali své vědomí na pouze pociťované zakoušené jevy, myšlenky, emoce, pocity, impulsy v těchto prostorech. Místo toho přecházíme skrze stále hlubší vědomí přímo „z nitra“ pociťovaného těla jako celku k našemu nesmrtelnému svobodnému tělu cítícího vědomí všeho co je a může být.

Základní meditační ásana (či pozice): Současné udržování přímo z nitra pociťované tělesnosti jako celku včetně prostoru v vnitru i kolem se zaměřením na své smyslové vědomí obrazu videa.

Společná meditace bude živě vysílána v sobotu 15.8. 2020

 od 10 do 13 hodin

s tímto programem:

10:00 -11:00 – zintenzivnění celotělesného vědomí

                         (jóga celotělesného prožívání)

11:20 – 12:00 – prostorovost vědomí (jóga prostorů)

12:20 – 13:00 – dech vědomí (jóga dechu)

cena jednodenního programu je 300Kč/osobu,

Na tyto meditace je nutné se přihlásit e-mailem na eva.krutinova@noos.cz.

Do předmětu uveďte „sobotní on-line setkání srpen“.

Přihlášeným účastníkům odešleme e-mail s platebními údaji.

Přihlášeným účastníkům bude zaslán asi 20 minut před začátkem odkaz na živé vysílání e-mailem. 

Setkání se bude konat, pokud se přihlásí minimálně 15 účastníků.

Těšíme se na vás Jirka a Eva Krutinovi

Komentáře