Onálepkované příspěvky prostor

Základní ztělesnění (MUDRA) vědomí

Esenciální charakter vědomí i těla samého je PROSTOR-PROSTOROVOST-POLE, vnější a vnitřní, v kterých se nacházíme a vše zakoušíme.  Proto být-vědomím samým je nejsnadněji dosaženo skrze bytí-PROSTOREM samotným, tedy skrze ztotožnění se s prázdnotou prostoru místo ztotožnění s čímkoliv v něm. To přirozeně ved [...]

Volba prožívání prostoru

Pokud se ztotožňujeme pouze s naším prožívaným zkušenostním já (egem) jako objektivním tělem „v“ prostoru viděném z vnějšku a jeho zkušenostmi, které “máme” a které si přivlastňujeme, pak se nemůžeme z principu prožívat či se ztotožnit s prostorovými poli vědomí vně či v nitru těla i otevřený [...]

Jak prožívat samo vědomí?

Úvodní meditace   Co tvoří náš život okamžik po okamžiku? Primárně je to vždy přítomný způsob, jakým cítíme, tedy naše cítění. Dále je to přítomný způsob, jakým vyjadřujeme své myšlenky a pocity, které cítíme. Tyto myšlenky a pocity současně modulují celkový pocit nás samých. Tyto myšlenky a pocity současně ovlivňují naše [...]

O bolesti a tíživém prožívání ob...

Život přináší nesčetně rozmanité různé zkušenosti a emoční prožívání. Co je základní povahou života, našeho bezprostředního žití? Život, což je synonymum pro samo vědomí – vědomí jako takové je vrozeně samo cítění. Můžeme říct, že žít znamená primárně cítit – pozor nikoliv “mít” pocit či chovat pocity a zkušenosti. [...]

Úvod do prostorovosti vědomí

Je naší evidentní zkušeností, že způsob, jakým se prožíváme, souvisí s tím, jakým způsobem prožíváme a zakoušíme své tělesné bytí – tělo. Prožívání nás samých, náš pocit sebe je vždy neoddělitelně spojen s tělesným bytím a jeho prožíváním. Každé prožívané já je vždy určité prožívané tělo a každý tělesný stav je [...]

Duševní náladovost jako dynamika pros...

Singulární pole – prostor, kterým je vědomí samo, obsahuje potenciálně nekonečně kvalitativně od sebe různých prostorů vědomí. Některé mají své vnější fyzické rozšíření, některé jsou ryze ne-fyzické – duševní povahy. Čím jsou tyto prostory vědomí, ve kterých se můžeme nacházet – být či přebývat, vlastně charakterizovan [...]