Onálepkované příspěvky tělo vědomí

Tělesná centra vědomí

Tělesná centra vědomí
K nové spirituální fyziologii lidského druhu vědomí. V současné době, ve které žijeme, má převážná část lidí svůj základní pocit-sebe či prožívané centrum vědomí fixované či omezené na horní část těla. Mnohdy pouze na oblast hlavy ve ztotožnění s pouhým mentálním já. Takoví lidé, přestože si jsou vědomi svých myšlenek i  [...]

Duševní tělo vědomí aneb tělo-duše

Životní zkušenosti mnoha lidí stále vládne nesprávné přesvědčení, že jejich subjektivní vědomí je uzavřeno či obsaženo v jejich tělech nazíraných z vnějšku, typicky v mozku, v souladu s aktuálním vědeckým hoaxem. Duše je nanejvýše chápaná jako něco „odtěleného”, něco obsaženého v hranicích fyzického t [...]

Tělesná INTIMITA duše

Poznat něco či někoho, sebe, či druhé znamená primárně zakoušet CIT hlubokého vnitřního spojení-souznění skrze vzájemné dotýkání a stýkání se v bytí samém. Co když jsme opravdu hlubokou spirituální INTIMITU a OBCOVÁNÍ duší zaměnili a ztotožnili se sexuální intimitou a fyzickým spojením, kterým je naše kultu [...]

TĚLO (VIDŽŇÁNA DÉHA)

Tělo je vědomí. V duchovních naukách a tzv. nové spiritualitě se hovoří o tzv. “jemnohmotném těle”, “energetickém těle”, “astrálním těle” či  “snovém těle”, které je tvořeno prouděním jemnohmotné energie či substance jemnější než hmota fyzického těla, tvořeno “čakrami” a nejrůznějšími “energetickými drahami”, ap [...]

Od hadích těl-vědomí k NAGHŮM-ha...

Od hadích těl-vědomí k NAGHŮM-hadím bytostem
Skrze párovou rezonanci můžeme rozpoznat svá nahá HADÍ těla-vědomí, mající vrozenou schopnost TRANSFORMATIVNÍ-ZMĚNY TVARU a TVÁŘE vědomí, tedy těla jak jej ztělesňujeme “ z nitra“ a svobodného POHYBU v oceánu vědomí. NÁ-GHA KA-JA: Bohyně třech sfér V hinduistické mytologii, hadí bytost (nágha), žijící v  [...]

Zkušenostní prožívání těla

   Tělo vědomí, není nějaký “abstraktní pojem” nebo koncept, ale “živý” sómatický koncept, vyvstávající ze zkušenostní metafyziky – přímé meditativní zkušenosti těla jako pole – těla cítícího vědomí – duše, kterým jako vědomé bytí jsme. Tento koncept vycházející z přímé zkušenosti vědomí, může každý přímo prožívat. Kdy [...]

Slovo jako Tělo a Tělo jako Slov...

„Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze něj. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.“ Evangelium podle Jana. Není ve skutečnosti naše veškerá řeč, komunikace a diskuze ve slovech – ať už v mluven [...]

Vnitřní tělo jako ORGÁN spirituální I...

Oči jsou průzory – okna do duše. Oči samy jsou mikrokosmem našeho vnitřního těla, které je soupodstatné s makrokosmem. Proto jedním ze základních prostředků či způsobů (jóg) pro dosažení vnitřního SPOJENÍ (JÓGY) nejen s naší duchovní podstatou, ale i s druhým člověkem je praktiky, kterou můžeme nazvat vzájemné zření. [...]

Jóga vědomí je současně jógou těla

Jóga vědomí je současně jógou z nitra cítěného těla-vědomí. Je uměním vědomé transformace našeho vědomí, identity a modulace celkového prožívání skrze celo-tělesné vědomí ve bdělé hranicemi organismu neomezené tělo vědomí-duše. Jóga vědomí je dynamickou jógou, ve které neprotahujeme naše fyzické tělo, jak se obvyklé v komerci [...]

Vrozené (ne)probuzené kapacity duše, ...

Duše, kterou jsme, je mnohotvárná a má mnoho podob a tváří. Běžně jsme ztotožnění jenom se svým aktuálním prožívaným já spojeným s fyzickou skutečností a její formou a tu pak máme tendenci považovat za jedinou skutečnost. Naše aktuálně prožívaná skutečnost našeho já je pouze jednou z možných a současně my s [...]

Vědomí je V-Z-TAHem Muže-Ženy (Šiva-Š...

Jak vejdeme do království božího jako děti?Ježíš: “Když uděláte dva jedním a když uděláte vnitřní jako vnější a vnější jako vnitřní, a to, co je nahoře jako to, co je dole a když uděláte to, co je mužské a to co je ženské, jedním jediným, takže mužské nebude mužské a ženské nebude ženským, pak vejdete do králov [...]

Umění dýchání vědomí (pránajám)

Starobylé umění vědomého dýchání (pránájám) spočívající v nepřerušovaném udržování vědomí celo-tělesného dýchání vede spolehlivě nejen k procitnutí naší duše a jejího těla tvořeného éterickou substancialitou vědomí samého (prána, čhi, ki), ale je i základní esencí praktické stránky vnitřního vzdělávání člověka a jógy [...]