Onálepkované příspěvky tělo

Tělesná centra vědomí

Tělesná centra vědomí
K nové spirituální fyziologii lidského druhu vědomí. V současné době, ve které žijeme, má převážná část lidí svůj základní pocit-sebe či prožívané centrum vědomí fixované či omezené na horní část těla. Mnohdy pouze na oblast hlavy ve ztotožnění s pouhým mentálním já. Takoví lidé, přestože si jsou vědomi svých myšlenek i  [...]

Duševní tělo vědomí aneb tělo-duše

Životní zkušenosti mnoha lidí stále vládne nesprávné přesvědčení, že jejich subjektivní vědomí je uzavřeno či obsaženo v jejich tělech nazíraných z vnějšku, typicky v mozku, v souladu s aktuálním vědeckým hoaxem. Duše je nanejvýše chápaná jako něco „odtěleného”, něco obsaženého v hranicích fyzického t [...]

Tělesná INTIMITA duše

Poznat něco či někoho, sebe, či druhé znamená primárně zakoušet CIT hlubokého vnitřního spojení-souznění skrze vzájemné dotýkání a stýkání se v bytí samém. Co když jsme opravdu hlubokou spirituální INTIMITU a OBCOVÁNÍ duší zaměnili a ztotožnili se sexuální intimitou a fyzickým spojením, kterým je naše kultu [...]

TĚLO (VIDŽŇÁNA DÉHA)

Tělo je vědomí. V duchovních naukách a tzv. nové spiritualitě se hovoří o tzv. “jemnohmotném těle”, “energetickém těle”, “astrálním těle” či  “snovém těle”, které je tvořeno prouděním jemnohmotné energie či substance jemnější než hmota fyzického těla, tvořeno “čakrami” a nejrůznějšími “energetickými drahami”, ap [...]

Zkušenostní prožívání těla

   Tělo vědomí, není nějaký “abstraktní pojem” nebo koncept, ale “živý” sómatický koncept, vyvstávající ze zkušenostní metafyziky – přímé meditativní zkušenosti těla jako pole – těla cítícího vědomí – duše, kterým jako vědomé bytí jsme. Tento koncept vycházející z přímé zkušenosti vědomí, může každý přímo prožívat. Kdy [...]

Slovo jako Tělo a Tělo jako Slov...

„Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze něj. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.“ Evangelium podle Jana. Není ve skutečnosti naše veškerá řeč, komunikace a diskuze ve slovech – ať už v mluven [...]

Jóga vědomí je současně jógou těla

Jóga vědomí je současně jógou z nitra cítěného těla-vědomí. Je uměním vědomé transformace našeho vědomí, identity a modulace celkového prožívání skrze celo-tělesné vědomí ve bdělé hranicemi organismu neomezené tělo vědomí-duše. Jóga vědomí je dynamickou jógou, ve které neprotahujeme naše fyzické tělo, jak se obvyklé v komerci [...]

Vědomí procítěné uvolněné tělesnosti

Vnímání a cítění vlastního těla jako takového, jeho plná autentická bezprostřední zkušenost je základem a současně nejdůležitějším zdrojem poznání. Abychom byli schopni cítit a vnímat ve svém plném rozsahu a kapacitě, je nezbytným předpokladem dosažení vnitřního duševního klidu a dostatečné bdělosti vědomí.  Jakmile [...]

Vědomí je V-Z-TAHem Muže-Ženy (Šiva-Š...

Jak vejdeme do království božího jako děti?Ježíš: “Když uděláte dva jedním a když uděláte vnitřní jako vnější a vnější jako vnitřní, a to, co je nahoře jako to, co je dole a když uděláte to, co je mužské a to co je ženské, jedním jediným, takže mužské nebude mužské a ženské nebude ženským, pak vejdete do králov [...]