Onálepkované příspěvky vědomí

Základní ztělesnění (MUDRA) vědomí

Esenciální charakter vědomí i těla samého je PROSTOR-PROSTOROVOST-POLE, vnější a vnitřní, v kterých se nacházíme a vše zakoušíme.  Proto být-vědomím samým je nejsnadněji dosaženo skrze bytí-PROSTOREM samotným, tedy skrze ztotožnění se s prázdnotou prostoru místo ztotožnění s čímkoliv v něm. To přirozeně ved [...]

SVOBODA a jak ji žít

Jednou ze základních HODNOT Životní filozofie a praxe vědomí je SVOBODA. V čem spočívá a jak jí žít medituje následující esej. Vždy a na věčnost, po všechny dny a každým okamžikem pamatuj, že pouze VĚDOMÍ samé je SVOBODOU a svobodné. ROZPOZNEJ (základní rozpoznání vědomí v našem zakoušení, v tantř [...]

VĚDOMÍ – základní metafyzika s...

Úvod Životní filozofie a praxe vědomí, její praktiky (jógy) jsou neoddělitelné od našeho vnitřního „světonázoru” a přijatých přesvědčeních o skutečnosti. Ta jsou často v přímém rozporu s těmi, která získáváme v rodině,  vzdělávacích institucích, práci či „dýcháním” aktuálního civilizačního klimatu vůbec. [...]

Proroctví o “nejvyšší” IDENTITĚ

V každém okamžiku života sním všechny své osobnosti a jejich já, minulá, aktuální, potenciální i alternativní, současně cítím sebe, své já, svůj pocit sebe i svou subjektivní tělesnost-těla aktuální inkarnace, z které vyvstává, jako celek. V každém okamžiku skrze sebe a tělo jako jedno pole cítím druhé, všechny [...]

Pozvánka k autorskému čtení knih...

Vážení přátelé, Chtěl bych Vás pozvat k autorskému čtení knihy Vědomí, prvotní princip ve-smíru.  Vzhledem k tomu, že není v mých silách odpovídat jednotlivě k dotazům týkajících se životní filozofie a jógy vědomí, které dostávám, ani se s každým setkat osobně a navíc se mnohdy otázky opakují, rozhodl jsem [...]

Vědomí a prožívaná skutečnost

Vědomí jako nejzazší skutečnost ze sebe vytváří všechny naše duševní či myšlenkové struktury, které pak současně doslova a do písmene utvářejí naší žitou zkušenost a prožívání sebe, světa i všech ostatních těl v něm.  Naše myšlenky mají podobu mentálních slov – jsou vždy spojené s naší řečí a způsobem [...]

Prožívání ryzího vědomí

ŠIVA NATARADŽA jako symbol probuzeného vědomí Úvodní meditace  Co tvoří náš život okamžik po okamžiku? Primárně je to vždy přítomný způsob, jakým cítíme, tedy naše cítění. Dále je to přítomný způsob, jakým vyjadřujeme své myšlenky a pocity, které cítíme. Placený obsah Pokud máte zájem o tento článek v ceně 100,- Kč [...]

KDO JSEM?

Úvod Jednou ze základních metafyzických otázek je otázka identity, či spirituální-filozofická otázka “kdo jsem?”. Její živou odpovědí je její přímé prožívání jako samotného VĚDOMÍ, ke které nám může pomoci následující meditace vyjadřující základní stanovisko metafyziky vědomí a její životní (jógické) praxe. Prvotní intuitivní pocho [...]

Vědomí je V-Z-TAHem Muže-Ženy (Šiva-Š...

Jak vejdeme do království božího jako děti?Ježíš: “Když uděláte dva jedním a když uděláte vnitřní jako vnější a vnější jako vnitřní, a to, co je nahoře jako to, co je dole a když uděláte to, co je mužské a to co je ženské, jedním jediným, takže mužské nebude mužské a ženské nebude ženským, pak vejdete do králov [...]

Jak prožívat samo vědomí?

Úvodní meditace   Co tvoří náš život okamžik po okamžiku? Primárně je to vždy přítomný způsob, jakým cítíme, tedy naše cítění. Dále je to přítomný způsob, jakým vyjadřujeme své myšlenky a pocity, které cítíme. Tyto myšlenky a pocity současně modulují celkový pocit nás samých. Tyto myšlenky a pocity současně ovlivňují naše [...]

Vědomí je Z-DRAVOST i NE-MOC ŽIV...

Zdraví považujeme za jednu z nejdůležitějších lidských hodnot. Hovoříme v této souvislosti o různých nemocech a tzv. zdravotních obtížích. Aktuální lékařský či medicínský model, ale i všechny tzv. alternativní či “duchovní” způsoby léčení, se nám snaží namluvit, že jsme jaksi vystaveni nemocem těl [...]

Vědomí je INTELIGENCE

Co je vlastně “inteligence” jako taková ve své esenci? V současné psychologii se hovoří o tzv. inteligenčním kvocientu (I.Q), který měří určité mentální schopnosti, dále o tzv. emoční inteligenci, informační inteligenci a dnes dokonce o “umělé inteligenci”. Přesto stále není zodpovězená základní otázka toho, [...]