Vyjadřování duše

Print Friendly, PDF & Email

Duše má nesčetně různých aspektů a kvalit. Jednou z nejvyšších pravd je skutečnost, že celý vesmír sám – jako celek je jednou z možných – právě aktuálních vnějších tváří – zosobnění samotného vědomí jako takového – či univerzální duše. Vědomí a jeho v něm spočívající kvality jsou doslova a do písmene duší celého vesmíru ve všech jeho projevech.

Tyto nesčetné aspekty a kvality duše můžeme i my sami vědomě zosobňovat – doslova jim dávat vnější tvář celým svým tělem, obličejem i vyzařováním očí. 

Tyto nesčetné rozmanité aspekty duše můžeme vyjádřit a plně prožít ALE pouze za předpokladu, že nalezneme či získáme schopnost nalézt s nimi ladící – souznící z nitra cítěné vyjádření tělesné nebo slovní.

Tím, že stále meditativně hledáme a nalézáme způsob tělesného či slovního, což je vždy opět z principu tělesné vyjádření těchto pociťovaných kvalit vědomí – nás současně uvádí do plného souznění – meditativní rezonance s našim vyjadřováním a přináší zesílení vědomí daných aspektů a kvalit duše. 

Právě toto je míním podstata autenticity jako autentického chování, jednání, které je v plném meditativním souznění- rezonanci s cítěnými aspekty a kvalitami vědomí – duše, které komunikujeme.

Schopnost nalézat a ztotožnit se s různými aspekty či identity duše se nazývá v tantře mudrou. Samotná jógická praxe zaměřená na ztělesňování různých stavů vědomí v jeho různých kvalitách, pak mudra jógou. Odtud také slovo “mudrovat” či “mudrlant”.

Můžeme hovořit o pravém vnitřním či vědomém mimickém či “hereckém” umění ve smyslu umění “z nitra” vnitřními posuny ve vědomí hledat a nacházet tělesné formy a tváře nesčetných stále nových kvalit a citových tónů vědomí a jejich ztělesňování v plynulém metamorfickém souznění – rezonanci

Tento tvůrčí meditativní stav bytí je současně esencí ZDRAVÍ ve smyslu plynulého naplňování tvořivých možností a kvalit tvořících esenci naší individuální existence. Přináší tak nejhlubší či nejintenzivnější metafyzické zkušenosti blaženosti ztělesňujícího se vědomí v plynulém kontinuu sebe-vyjadřování souznícího s celotělesným cítícím vědomím.

Komentáře