Základní umy vědomí

Print Friendly, PDF & Email

Um být vědomý

Rozpoznej skutečnost, že samo vědomí jakékoliv myšlenky, emoce, pocitu, impulsu či jakéhokoliv vjemu, NENÍ žádnou myšlenkou, emocí, pocitem, impulsem či jakýmkoliv vjemem, ale všech těchto projevů prosté ryzí vědomí daných zkušeností.

Um celotělesného vědomí

Udržuj vědomí z nitra cítěného těla – tělesnosti jako celku od vrcholu hlavy po chodidla včetně prostorů vně a v nitru a všeho čeho jsme si v těchto prostorech vědomi bez ztotožňování se pouze s částí či aspektem své vnímané  prožívané zkušenosti jako celku

Pokud zjistíš, že jsi ztratil vědomí svého těla jako celku ze své zkušenosti, věnuj potřebný času k jeho obnovení – nejlépe skrze vědomí přímo pociťovaného vjemu dýchání svalovou soustavou hrudí a břicha a nakonec rozpoznání vědomí těla jako celku jako celistvého dýchajícího povrchu-membrány vědomí. 

Um vědomí-sebe

Nauč se vším, co cítíš, vnímáš a zakoušíš nechat transformovat svůj tělesný pocit sebe, své sebeprožívání a tak rozšiřuj své vědomí toho kým jsi, poznávej tak svá nesčetná já, které tvé vědomí přesahuje a současně se jako ona nesčetná já vyjadřuje. Buď tímto polem cítícím vědomím všech svých prožívaných já a prožívané zkušenosti jako celku.

Komentáře