Základní ztělesnění (MUDRA) vědomí

Print Friendly, PDF & Email

Esenciální charakter vědomí i těla samého je PROSTOR-PROSTOROVOST-POLE, vnější a vnitřní, v kterých se nacházíme a vše zakoušíme. 

Proto být-vědomím samým je nejsnadněji dosaženo skrze bytí-PROSTOREM samotným, tedy skrze ztotožnění se s prázdnotou prostoru místo ztotožnění s čímkoliv v něm. To přirozeně vede od zintenzivněné zkušenosti vědomí prostoru, jak jej běžně cítíme – k hluboké ZKUŠENOSTI vědomí samého jako nekonečné PROSTOROVOSTI, tedy prostoru vědomí samého, jež je esencí naší tělesnosti. Tato základní zkušenost a ztělesnění vědomí se v tantře nazývala KHEČARA MUDRA.

  1. Pociťuj vnější povrch svého těla jako celek (pro ty u kterých převládá mentální já, připomínám, že povrchem těla není kůže jako u viděného těla zvenku, ale celý cítěný organismus od hlavy k patě jako celek);
  2. Skrze něj pociťuj současně celý prostor kolem svého těla (pro ty u kterých převládá mentální já, připomínám, že prostorem není viděný “objektivizovaný” prostor objektů kolem objektu “tělo” jako v případě pohledu zvenku, ale cítitelná kvalita vědomí samého expandovaného z nitra-vně (prostor kolem) a z vnějšku-do nitra (prostor v nitru) ;
  3. Vnímej jak se tento prostor rozšiřuje do nekonečna všemi směry – nad, pod, po stranách, vzadu, vpředu;
  4. Vnímej prázdnotu tohoto prostoru jako samo vědomí, kterým ji vnímáš.
  5. Opět pociťuj povrch svého těla jako celku a nyní současně vnímej niternost těla jako vnitřní dutý prostor.
  6. Ať už jsi si vědom jakýchkoliv myšlenek, pocitů či vjemů ve vnitřních prostorách hlavy – hrudi – břicha, ztotožni se s těmito prostory jako prostory vědomí místo ztotožnění s čímkoliv zakoušeným v nich;
  7. Zakoušej pociťovaný vnitřní prostor své hlavy-hrudi a břicha jako jedno spojité POLE vědomí;
  8. Nech svůj pocit tělesného povrchu “rozpustit” a  ZAKOUŠEJ samo vědomí jako  samotnou neomezenou PROSTOROVOST – spojené neomezené POLE VĚDOMÍ nerozdělené do vnějšího a vnitřního tělesného prostoru.

Poznámka

Lze provádět i postupem, kdy prvně zahrneme prostor v nitru subjektivně cítěného těla a pak současně prostor kolem něj, či později s osvojením oba prostory současně. Všechny varianty vedou k témuž. 

 

Komentáře