Ze zkušeností s párovou rezonancí

Print Friendly, PDF & Email

Zkušenosti z párové meditace se mnou, zveřejňuji z jednoho prostého důvodu. Jsou živým důkazem skutečnosti, že párová podoba vzájemné meditace, jak jsem jí poznal a jak ji učím, je způsobem – prostředkem nejen pro nejhlubší či nejzazší metafyzické (mystické) zkušenosti vědomí v jeho nejrůznějších aspektech, ale zejména přirozený způsob té nejhlubší podoby KOMUNIKACE mezi dvěma bytostmi (nejen lidskými) na úrovni duše-vědomí, a to jak za života, tak “mezi životy” či “ po smrti”. 

Původ této podoby meditace i její osvojené  – procitlé umy, nepochází z ”našeho světa”, ani z nějakého studia, zde existujících nauk, ale jsou vyjádřením způsobu komunikace “širšími” podobami vědomí nás samých. Mě osobně do této podoby párové meditace zasvětila trans-lidská bytost (NAGHA) 

Ve svém plném prožitku a osvojení si vnitřního umu párové rezonance, přirozeně dochází nejen k  rozšíření naší vědomé identity a zintenzivnění vědomí, jiným způsobem nedosažitelné, ale i k přirozenému LÉČENÍ-HARMONIZACI-POCHOPENÍ se současným uvolněním tvůrčích potencialit duše . 

Právě tento základní prvek lidské společnosti, jakým je VZTAH či komunikace mezi konkrétními dvěma lidmi (či jakýmikoliv bytostmi) pak nalézá své nejhlubší a nejintimnější vyjádření právě v podobě “párového meditativního spojení” na úrovní duše (vědomí a jeho kvalit) a jejího těla. Nejhlubší metafyzické zkušenosti mohou dosahovat až k celotělesné orgasmické rezonanci ve sdíleném poli vědomí, jehož jsou oba spojení partneři ztělesněním.

Párová rezonance s Jirkou 30.7.2021 

Poznámka JK

Živý zkušenostní koncept párová meditace či párová rezonance(souznění) v kontextu Životní filozofie a tantry vědomí označuje specifický způsob meditace. 

V něm dva lidé sedí proti sobě na úrovni očí na stoličkách v těsné blízkosti. Po usazení ve svém širším těle vědomí a v těžišti svého bytí pak skrze své vědomí sebe a těla jako celku a své těžiště navážou oční kontakt a spojení na úrovni duše a meditují vyvstalé či pociťované aspekty duše – společného prostoru vědomí, který se tak otevírá. 

Více o samotné praxi, viz další samostatné práce. Tento způsob vzájemné meditace umožňuje odhalení širších identit našeho vědomí. V tradičním podání jde o základní kontext výuky či předávání poznání a pochopení životní praxe vědomí mezi učiteli-studenty, případně jako prostředek pro doslova obcování duší ve vnitřním vesmíru vědomí (mezi životy). 

——————————————————————————————————————–

Eva Krutinová:

Usedáme s Jirkou k párové meditaci zhruba kolem 23:30 hod, po návratu z týdenní návštěvy u rodiny.

Následuje volná párová rezonance, nezaměřujeme se na nic konkrétně. Poměrně rychle nastává zintenzivnění a vyrovnání vnitřního a vnějšího prostoru.

Vzdáleně se připomenou známí draci a já vidím, že se dívám na svou tvář, svůj odraz…, vidím tvář dračího těla vědomí, které vyrůstá ze mě.

Rovnají se mi kosti, vnitřnosti a různé dráhy, které spojují různé prostory v těle, po chvíli prohlédnu hlouběji a vidím velmi kultivovaného člověka z dávné civilizace velmi podobného Jirkovi, má čelo zdobené zlatem, výrazné hluboké oči a kultivovanou tvář, ve které je vidět obrovskou hloubku a rozsah vědomí. „Vidím či spíše cítím“ a to nejen na vlastní kůži, ale na „vlastní vědomí :-)“, jak přímo moduluje vědomí svým pohybem. Je v něm plně absorbován.

Tedy, že přímo ze své doby či civilizace skrze párovou meditaci a umy vědomí „dohlédne“ či přímo ovlivňuje situaci u nás, v našich životech, v naší době. Je to nepopsatelné. Druhý den po konzultaci s Jirkou se dozvídám, že je to širší entita, která mimo jiné má um vědomě morfovat pole vědomí.

Dále hluboce prožívám fakt a docházejí mi souvislosti, že děti jsou programovány v každé době a to velmi vědomě a cíleně určitými mocnými zájmovými skupinami a tak jsou „odebírány“ rodičům, i když ne fyzicky a vznikají tak mezi nimi propasti a nedorozumění a narušuje se rodinná soudržnosti, která je základem hluboké spirituality. V této době jsou to zejména tablety a chytré mobily, které jsou dětem dávány pro zabavení se zaměstnanými a propracovanými rodiči, aby měli chvíli na své povinnosti či nutný odpočinek.

Děti jsou tam odtrháváni od reality a neumí se zabavit samy a být chvíli samy se sebou. V jiné době se programovalo jinak. Generace jsou od sebe oddělované, každé generaci se vtloukalo do hlavy něco jiného, ať už školstvím nebo médii či jinak. To zapříčinilo, že si vzájemně nerozumějí. Prožívám smutek a bolest za celé skupiny lidí a generace, pláču.

  Vědomím proběhlo i pár veršů, je to zajímavá zkušenost, jak se postupně skládají a morfují a krystalizují:

Citlivá, jemná a věrná

Jsem já …

řeka dravá…

Splývám s věčností

Nekonečně možností

Žádná není ta pravá

… i to se stává 😊

 

Poznámka JK

Tichá komunikace vhledů, i uvolnění jazyka do poetického vyjádření vnitřních zkušeností a tichých smyslů či jiné podoby umělecké tvorby je typická.

Například Eva byť v sobě chovala nepochybně tvůrčí potenciál pro vyjadřování se malováním, tak teprve určité vhodné prostředí a zejména společné párové meditace teprve umožňila mimo jiné, aby tyto kvality vyvstali a mohli být rozvíjeny na běžné vědomé úrovni. Mě zase pomohli tyto meditace lépe vyjadřovat živou filozofii reality vědomí a probudit mé vnitřní schopnosti duše v párovém kontextu.

Komentáře