Zintenzivnění vědomí těla jako celku – nejpřirozenější a nejrychlejší způsob rozšíření vědomí

Print Friendly, PDF & Email

Získání a osvojení si schopnosti či kapacity zintenzivnit naše celotělesné cítící vědomí může často vyžadovat i mnohahodinovou praxi, spočívající v postupném zahrnování jednotlivých cítěných částí a oblastí těla do vědomí, bez ztráty vědomí již procítěných částí či oblastí těla. 

Proto nepřetržitě věnuj svou pozornost vědomí přímému cítění všech oblastí těla, cítění doslova každičké buňky těla jako POVRCHU svého vědomí. To ti pomůže, aby sis postupně uvědomil i ty části či oblasti těla, kterých si doposud nejsi vědom. 

Tato vytrvalá praxe přináší stále “jemnější” zkušenost, která je podobná prožívání tvého tělesného povrchu jako když vstupuješ a postupně se noříš do moře či oceánu – až na to, že médiem v této zkušenosti není voda, ale PROSTOR a ÉTER vědomí samotného.

Není také určitě náhodou, že křest je symbolicky vyjádřen právě ponořením se do vody. Podobný zevní rituál existuje i v hinduismu. Jedním  z důvodů, proč lidé vyhledávají ponoření ve vodě či rádi plavou, je právě onen ozdravný celotělesný dotek celého těla skrze celotělesné cítění vody.

Komentáře