ČLÁNKY Všechny →

Vědomí, tělesná uvolněnost (relaxace) a uzemnění (zakořenění)

Současná doba je mimo jiné charakterizována tím, že lidé prožívají tzv. "stres". Dokonce se stres z přezaměstnání ve východních asijských zemí uvádí jako jedna z hlavních příčin sebevražd. Čím je vlastně charakteriován "stres"? Je jím zejména prožívání charakteristické na všemožná napětí v těle, jeho svalové soustavy, ať už v obličeje, ramen, šíje, bránice, břicha, apod., které je odrazem nedostatečného a omezeného prostoru vědomí pro věci, aktivity a druhé ve svých životech.

Co říká slovo „meditace“?

Etymologický základ slova "meditace" - "med" je indoevropského původu a vyjadřuje smysl-význam  „zaujetí vhodného - správného či patřičného postoje“. Současně nacházíme mnohá příbuzná slova souznící s kořenem "med" v nejstarších jazycích, například v sanskrtu jako midiur (soudit, odhadnout), v avestě slovo vi-mad označuje lékaře či léčitele a řecké slovo medomai znamená být si vědomý, přemýšlet o něčem, které je současně příbuzné se slovem medein (vládnout).

Cíle našeho vzdělávání

Posláním webu je sdílení a šíření filozofe vědomí a z nich plynoucích principů a praktik (jóga vědomí či umění být vědomý), a tak přispět ke kultivaci doslova nového druhu člověka, člověka jako vědomé lidské bytosti, učící se a schopné přistupovat ke všem oblastem nejen praktického života a všem svým vztahům, ale i ke společenským a globálním otázkám a problémům hlubším, vědomějším a citlivějším kriticky meditativním způsobem vycházejícím z principů filozofie a jógy vědomí.

 
 
Přihlásit se

Odběr novinek
Chcete-li být informování o nových příspěvcích emailem, přihlaste se k odběru novinek.

Přihlásit se
 

Podpora
Provoz tohoto ne-komerčního webu a práci autora můžete podpořit jakýmkoliv finančním darem na účet: 77808788/2010.