Měsíční archívy pro Březen, 2020

Jóga vědomí slovem 13 (MP3)

Jóga vědomí slovem 13 (MP3)
Audio nahrávky ze setkání jógy vědomí – Setkání Chodsko – květen 2019. Nahrávky obsahují tato témata a cvičení: kultivace celotělesného vědomí, kultivace vědomí dechu a prostoru, jak obličejové mikropohyby souvisejí s celým tělem (samoléčení), jak naslouchat druhým z nitra (nikoliv slyšet pouze to, co nám říkají druzí), od [...]

Vědomí procítěné uvolněné tělesnosti

Vnímání a cítění vlastního těla jako takového, jeho plná autentická bezprostřední zkušenost je základem a současně nejdůležitějším zdrojem poznání. Abychom byli schopni cítit a vnímat ve svém plném rozsahu a kapacitě, je nezbytným předpokladem dosažení vnitřního duševního klidu a dostatečné bdělosti vědomí.  Jakmile [...]

KDO JSEM?

Úvod Jednou ze základních metafyzických otázek je otázka identity, či spirituální-filozofická otázka “kdo jsem?”. Její živou odpovědí je její přímé prožívání jako samotného VĚDOMÍ, ke které nám může pomoci následující meditace vyjadřující základní stanovisko metafyziky vědomí a její životní (jógické) praxe. Prvotní intuitivní pocho [...]

Jóga vědomí slovem 12 (MP3)

Audio nahrávky ze setkání jógy vědomí – Vnitřní klub – listopad 2018 – duben 2019. Nahrávky obsahují tato témata a cvičení:  co je jóga vědomí, význam slova jóga, symbolika kruhu, co je stres, o “vlastnictví” vědomí, mudra úsměvu, okultní aspekt jógy vědomí, o tantře, o zrcadlení, jednoduché obličejové mudry vyjadřu [...]