Měsíční archívy pro Červen, 2017

Tělo vědomí v pohádce

Tělo vědomí v pohádce
Míním, že pravé pohádky obsahují starou “pohanskou”, tedy před křesťanskou prvotní proto-moudrost. Všichni známe například pohádku o Zlatovlásce, nebo o trojici Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Co když tyto pohádky vypráví hlubší řeč o duši a jejím těle? Pohádky, pokud jim správně nasloucháme, nás umí přenést do magickéh [...]

Co je jóga/umění vědomí?

Pojmové spojení jóga vědomí vyjadřuje prvotní skutečnost, kterou je věčné neoddělitelné spojení (jóg) všeho, co jest i může být, s trans-subjektivním vědomím jako takovým, které skrze sebe vše, včetně nás samých stále každým okamžikem zpřítomňuje (vědomí) ve svém unikátním by-tí. Vědomí je prvotním stále přítomným aspektem naší zkuš [...]

Jaká je povaha vnímání?

V souvislosti s vědomím a povahou já se hovoří často o konceptu “subjekt – objekt”. Já se považuje za subjektivní stranu zkušenosti a vše pozorované a uvědomované za “objektivní” stranu zkušenosti. Já je tak povýšeno na neměnitelný subjekt a vše co toto já prožívá je k němu vztahováno jako “mé”. Jde [...]

Úvod k vědomí jazyka

Kultivací vědomí jazyka k řeči vědomí... Preludium “Pozoroval jsem, že lidé vůbec nemluví, nýbrž papouškují, tj. že nepřevádějí z mysli do mysli věci neb smysl věcí, nýbrž si mezi sebou vyměňují slova nepochopená nebo pochopená málo a nesprávně. A to činí nejen lid, nýbrž i polovzdělaný dav; ani, čehož je více ž [...]

Um/jóga prostoru vědomí

Esenciální přirozenou disciplínou vědomého bytí – meditace (umu vědomí) je celodenní vědomé spočívání ve vědomém těle vědomí a jako tělo vědomí. Přičemž tělo je prostor a prostor je vědomí. Podobně vědomí je primárně prostor a tělo jako celek je primárně prostorové pole vědomí obsahující dva od sebe neoddělitelné prosto [...]