Um/jóga prostoru vědomí

Print Friendly, PDF & Email

Esenciální přirozenou disciplínou vědomého bytí – meditace (umu vědomí) je celodenní vědomé spočívání ve vědomém těle vědomí a jako tělo vědomí.

Přičemž tělo je prostorprostor je vědomí.

Podobně vědomí je primárně prostor a tělo jako celek je primárně prostorové pole vědomí obsahující dva od sebe neoddělitelné prostory (vně rozšiřujícího a do centra pohlcujícího).

Nezbytnou podmínkou k celodennímu udržování tohoto vědomí je – z principu dostatečné věnování času udržování vědomí celo-tělesného povrchu, jak jej subjektivně pociťujeme jako celek – oblast.

Proč?

Protože pouze skrze vědomí celo-tělesného povrchu – hranic, které tělo tvoří, jsme – opět z principu schopni cítit vnitřní prostor vědomí, který ohraničuje, i vnější prostor, který jej obklopuje. Tyto tvoří dva od sebe nedělitelné aspekty našeho singulárního životního “prostoru vědomí” – tedy těla vědomí.

Um/jóga prostoru stojí na vnitřním způsobu bytí a kvalitativně ovlivňuje náš život z pohledu toho, kolik cítíme, že máme životního prostoru pro nás samé, druhé a své vztahy.

  1. Buď vědomí pociťovaného vnějšího povrchu těla jako celku.
  2. Skrze ně pociťuj celý prázdný prostor kolem těla všemi směry jako nejzazší vnější kosmický prostor.
  3. Procitni se skrze pociťovaný povrch těla do tohoto prostoru jako prostoru samotného vědomí prostého všech duševních nálad, jevů a věcí.
  4. Opět buď plně vědomím pociťovaného povrchu těla jako celku.
  5. Skrze ně nyní pociťuj celý prázdný prostor v těle jako prostor vědomí prostého všech myšlenek, emocí, pocitů.
  6. Ztotožni se s otevřeným polem vědomí zahrnujícím vše, co zakoušíš v nitru (tvé myšlenky, pocity) i vně (tvé tělo a všechny ostatní těla, věci či bytosti kolem tebe).
  7. Procitni povrch těla jako singulární dýchající prodyšnou membránu spojující prostor vědomí v nitru tvého těla i kolem tvého těla.

Komentáře