INTEGRACE „psychedelické“ zkušenosti

Je skutečnosti, že v dnešní době zažíváme doslova novou vlnu zájmu o látky rozšiřující vědomí, obecně o entheogeny či psychedelika a to nejenom v akademickém, ale i laickém prostředí. Tyto posvátné látky mají svůj neoddiskutovatelný pozitivní vliv v mnoha směrech, nicméně je současně pravdou, že v případě nepoučeného a za nevhodných podmínek prováděného experimentování může být průběh celkové zkušenosti matoucí a nedostatečně integrován.

To může přinášet jednak nejrůznější nedořešené či dokonce nově se objevivší se životní otázky, ale co hůře, mnohdy i deformované posuny ve vnímání způsobené různými nikoliv plném vědomí prožitými zkušenostmi či naopak příliš intenzivních emočních zkušeností vedoucí naopak k disociaci vědomí, až „roztříštění“ duše.

Ze svých zkušeností jsem si vědom, že oficiální akademický přístup často neposkytuje nejlepší rámec pro integraci těchto zkušeností a zejména neposkytuje dostatečný metafyzický či filozofický rámec pro jejich skutečně zdravou integraci, v čemž shledávám největší problém. V případě pak skutečných projevů disociace vědomí spojených se silnými ne plně vědomě prožitými zkušenostmi, vyžaduje pro jejich zcelistvění zejména podpůrné prostředí s dostatečnou intenzitu zcelistvujícícho vědomí a dostatečnou vnitřní integritu spojenou s vlastní zkušeností stavů vědomí vyvolaných těmito látkami, případně schopností do stejných stavů vstupovat i bez těchto látek. Současně pokud některé projevy vyvolané neintegrovaným zážitkem s látkami měnící vědomí jsou „léčeny“ klasickou psychiatrickou medikamentózní léčbou, ukazuje se, že nejen nemohou z principu pomoci, ale navíc zhoršují kvalitu života takto „léčeného“ člověka, a to primárně právě v omezení vědomí a potlačení vnitřního citu naší duše, který nás jediný může vést k naší celistvosti.

Pro tyto případy, jak bezprostředních, tak dlouhotrvajících obtíží spojených se zkušenostmi zintenzivněného vědomí za použití látek rozšiřující vědomí, nabízím individuální podpůrný prostor a meditační sezení zaměřené na do-integraci či donarození toho, co nebylo plně vědomě prožito během podobných zkušeností, případně pomoc se začleněním těchto zkušeností do životního kontextu dotyčného.

Ve své práci vycházím ze svých takřka 20 letých zkušeností s praxí kultivace vědomí, meditace, jógy. Využívám unikátní podobu párové meditace tváří v tvář pro bezpečný způsob zintenzivnění a rozšíření vědomí sebe a těla umožňující zcelistvění a integraci.

Náklady na sezení

Individuální sezení                                                                      2 500,-

Individuální online (whereby, zoom) sezení                           1000,-

Náklady nejsou fixní, ale mohou být vyjádřeny i jinou dohodnutou podobou vzájemnosti.