Měsíční archívy pro Červenec, 2017

Esence umu (jógy) prostoru

Esenciální přirozenou disciplínou vědomého bytí – meditace (umu vědomí) je celodenní vědomé spočívání ve vědomém těle vědomí a jako tělo vědomí, tedy v poli cítícího vědomí zahrnujícího a sjednocujícího jak prožívanou-pociťovanou tělesnou identitu, tak prostor kolem i v nitru těla a vše, co v těchto pr [...]

Úvod do prostorovosti vědomí

Je naší evidentní zkušeností, že způsob, jakým se prožíváme, souvisí s tím, jakým způsobem prožíváme a zakoušíme své tělesné bytí – tělo. Od toho se odvíjí i naše prožívání druhých a světa. Vnímání, které je kolektivně chápáno a udržováno jako běžné – normální nás vede k zakoušení sebe jako tělo „v“ p [...]

Vědomé celodenní prožívání

Věnuj dostatek času následujícím krokům v jakémkoliv okamžiku svého života, třeba právě nyní: 1. Buď si vědom pocitu nebo počitku, který právě prožíváš. 2. Buď si současně vědom jak a kde jej pociťuješ konkrétně ve svém těle a jak ovlivňuje tvé prožívání těla jako celku. 3. Buď si vědom, jak prožívání tvého těla ovlivňuje tvůj [...]