Měsíční archívy pro Září, 2018

Úvod do prostorovosti vědomí

Je naší evidentní zkušeností, že způsob, jakým se prožíváme, souvisí s tím, jakým způsobem prožíváme a zakoušíme své tělesné bytí – tělo. Prožívání nás samých, náš pocit sebe je vždy neoddělitelně spojen s tělesným bytím a jeho prožíváním. Každé prožívané já je vždy určité prožívané tělo a každý tělesný stav je [...]