Měsíční archívy pro Březen, 2021

Sóma-typy těla vědomí – duše

Sóma-typy těla vědomí – duše
AUTOR: Jiří Krutina Klasické duchovní klišé, že “všichni jsme jedno”, lze chápat jedině tak, že všechny bytosti jsou unikátním vyjádřením a sou-částí jediného univerzálního božského vědomí. To je pravda. Ale nejsme „stejné“ jedno. Z toho také plyne základní univerzální “rovnost” v tomto aspektu skutečnosti. Skutečn [...]

Základní umy vědomí

Um být vědomý Rozpoznej skutečnost, že samo vědomí jakékoliv myšlenky, emoce, pocitu, impulsu či jakéhokoliv vjemu, NENÍ žádnou myšlenkou, emocí, pocitem, impulsem či jakýmkoliv vjemem, ale všech těchto projevů prosté ryzí vědomí daných zkušeností. Um celotělesného vědomí Udržuj vědomí z nitra cítěného těla – tělesnosti jako c [...]