IN-DIVI-DUÁLNÍ výuka

Umění jógy vědomí v osmi lekcích 

Všem zralým lidem se zájmem o autentickou podobu vnitřní praxe jógy a meditace, která je postavená nikoliv na nějakých převzatých technikách, či běžným dnes „komerčním produktem“ duchovního fitness, ale naopak autentickou, uprostřed života v dnešní době doslova inkarnovanou podobou tantry v našich kulturních podmínkách, komunikovanou skrze český jazyk, lidem jež jsou rozhodnuti skrze vědomí oživující moc tohoto vnitřního vzdělávání nechat transformovat svůj celkový přístup k životu,  nabízíme možnost individuální výuky toho co zveme jógou vědomí či uměním být vědomí a následná meditační párová sezení.

Po nezbytném vzájemném seznámení se s unikátní individualitou, otázkami a potřebami adepta-studenta a posouzení vhodnosti individuální výuky, tedy důležité fázi „skamarádění se“, je cílem vést nového adepta jógy vědomí po jednotlivých pedagogicky uzpůsobených krocích k vlastnímu procitnutí principů a osvojení si vnitřních umú – jóg vědomí. Tento proces je primárně o odstraňování nahromaděné nevědomosti, nesprávných přesvědčení a postojů současně doprovázený transformačně zkušenostními párovými cvičeními – meditacemi směřujících k rozšíření vědomí v daných aspektech.

Cílem je adepta připravit na plné přijetí učení ve formální párové meditaci (rezonanci), ve které učitel medituje studenta svým plně zintenzivněným vědomím s cílem sdílet s ním své vědomí a jeho nejrůznější transcendentální kvality a tak probudit vlastní tiché poznání v těle učícího se adepta.

Učení formou jeden na jednoho zohledňuje unikátní individualitu každého adepta a je postaveno na intenzivní těsné spolupráci učitele a studenta.

Sylabus vzdělávání jógy vědomí

Celý vzdělávací semestr se skládá z 8 lekcí a 8 základních intenzivních setkáních jeden na jednoho.

  1. Lekce: princip vědomí, nevědomost, tělo vědomí;
  2. Lekce: jóga prožívání, jóga identity;
  3. Lekce: jóga prostoru;
  4. Lekce: jóga dechu;
  5. Lekce: jóga naslouchání a vnímání;
  6. Lekce: jóga zvuků a symfonické harmonie;
  7. Lekce: jóga tváře, jóga očí, jóga zření;
  8. Lekce: jóga trans-sexuálního spojení (tantra);

Doba a způsob výuky

Každá lekce v délce trvání nejméně 2 hodin obsahuje intenzivní individuální sezení a společnou meditaci jeden na jednoho v časovém rozsahu potřebném pro výklad a zkušenostní meditační cvičení potřebná k osvojení si obsahu lekce. Součástí výuky je vždy i forma samostudia a pracovní materiály v textové podobě. Cílem je osvojení si zkušenostních pochopení učeného pro vlastní další vzdělávání a praxi.

Máte-li o individuální výuku jógy vědomí zájem, a přitom je pro vás komplikované přijet do Prahy, můžeme se domluvit i na online výuce skrze Zoom nebo Whereby, která nicméně nemůže plně nahradit osobní kontakt, nicméně lze výuku tímto způsobem zprostředkovat.

Náklady na výuku

Náklady (školné) na celkové vzdělávání jako celek obsahující 8 lekcí a tedy 8 individuálních sezení včetně studijních materiálů činí 24 000,- Kč. V případě online verze jsou náklady 20 000,-. Náklady nejsou fixní, lze se domluvit na individuálním vyjádření vzájemnosti.