Párová meditace

Absolventům individuální výuky jógy vědomí, nabízím možnost dalších výhradně meditačních sezení v kontextu párové tantrické meditace, kterou učím pro oživení a prohloubení pochopení životní praxe vědomí a jejích jednotlivých umů/jóg.

Hlavní část setkání tvoří formální tichá párová meditace v těsném fyzickém kontaktu, ve které oba partneři sedí proti sobě na stoličkách v těsné blízkosti čelem k sobě tváří v tvář.  Doba formálního sezení je minimálně 45 a je zaměřená na prohloubení a zintenzivnění vědomí v jeho aktuálních a potenciálních identitách a kvalitách skrze meditační souznění (transformační rezonanci).

Tento druh intenzivního meditativního setkání může být vhodný i pro vůbec započetí učení jógy vědomí, tedy i pro ty, kteří se chtějí poprvé setkat s vědomím, meditací, jógou.

V tomto případě je však příprava sezení náročnější, vzhledem ke specifickému zaměření výhradně na meditaci druhého směřující k probuzení dosud neprojeveného potenciálu vědomí těla a sebe jako celku.

Náklady na sezení

V případě absolventů semináře jógy vědomí:                   1 000,-

V případě nových zájemců bez předchozí zkušenosti:    5 000,-  

Sezení je v případě pokročilých meditujících možné uskutečnit i „na dálku“ v online režimu skrze nástroje whereby, zoom, apod. v tomto případě jsou náklady na sezení:

V případě absolventů semináře jógy vědomí:                     500,-

V případě nových zájemců:                                                   2 500,-  

Náklady nejsou fixní, lze je vyjádřit i jinou podobou vzájemnosti.