Co je to “vědomí”? a  co je to “meditace”?

Print Friendly, PDF & Email

Slovem “vědomí” míním v Životní filozofii a praxi vědomí, něco zcela jiného, než je aktuální – běžné chápání vědomí jak v psychologii, tak v oblasti tzv. “new age spirituality”.

Aktuálně se vědomí chápe v omezeném pojetí “být si něčeho vědom”, či “něco si uvědomovat”, tedy jako “osobní vlastnost” já-ega či mozku. 

Případně se používá ve frázích typu “stavy vědomí” například v oblasti aktuálního zkoumání účinků tzv. “psychedelickýc látek”.

Vědomí je v Životní filozofii a praxi vědomí chápáno zcela rozdílným způsobem – jako to, co nám prvně umožňuje být si vůbec něčeho vědomi, něco si uvědomovat a proto  – ze své podstaty je z principu “transcendentním” POLEM neboť přesahuje vše, čeho si můžeme být vědomi.

Jóga v rámci Životní filosofie vědomí je primárně jógou-vědomí.

Cílem jógy vědomí je stručně řečeno, kultivovat vědomí každým možným způsobem.

Být skutečně vědomý ve smyslu být-vědomím-samým, neznamená jenom si něco uvědomovat, či jenom “pozorovat sebe či mysl”, natož “přemýšlet o sobě” či se jednostraně soustřeďovat či koncentrovat pozorností na cokoliv či kamkoliv.

BÝT-VĚDOMÍ znamená esenciálně SOUČASNĚ zakoušet vědomí samo – vědomí jako takové jako “transcendentní”, tedy jako nekonečně více prostorovější či rozsáhlejší než cokoliv, co si právě uvědomujeme, či jsme si vědomi.

Právě to je skutečný význam slova “meditace” či chápání MEDITACE v Životní filozofii vědomí a její józe – józe vědomí.

Základní meditační praxe jógy vědomí nás učí ztotožnit se se širším – větším “transcendentálním” POLEM či PROSTOROVOSTÍ vědomí, v kterém si jsme vědomí všech skutečností, ať už materiálních věcí, myšlenek, emocí, tak tělesných pohybů.

MEDITACE tak není žádnou duševní aktivitou, ani soustředěním pozornosti na cokoliv, třeba dech, slovní opakování manter, natož souborem fixovaných tělesných poloh, apod.

MEDITACÍ míním způsob bytí – stav rozšířeného, prostorovějšího, či polního nezaměřeného vědomí naší celkové duševní i tělesné aktivity a procesů, které ze své přirozenosti “transcenduje” všechny tyto aktivity a procesy a i vše, čeho si můžeme být vědomi v tomto POLI.

Jelikož vědomí přesahuje všechny duševní i tělesné aktivity, může nás osvobodit od všech omezujících fixovaných vzorů aktivit, ať už mentálních, emočních, tělesných či omezených způsobů chování a jednání.

V Životní filozofii a praxi vědomí je MEDITACE synonymum s tím být-vědomím, ve výše uvedeném duchu. A základní či esenciální kvalitou vědomí je POLE či polní prostorovost.

A jelikož naše skutečná individuální IDENTITA je tvořena právě souborem takových vzorů či způsobů, tak kultivace vědomí nám současně přináší osvobození od omezujících způsobů sebe-prožívání, či fixovaných pocitových identit – já a umožňuje ztotožnit se s takovým – ke stále nové celistvosti směřujícímu Já, kterým je vědomí samé – vědomí neomezené a božské, transcendující všechny věci a přece přítomné ve všech věcech, jako konečný a nevyčerpatelný tvořivý zdroj všech věcí.

Komentáře