Měsíční archívy pro Únor, 2017

Osm veršů o Vědomí, jehož vyššíh...

Zkušenostní interpretace původního textu Abhinavagupty: Anuttarāṣṭikā 6. sútra Jednotlivé bytosti tohoto světa vyvstávají ze svého prvotního stavu ryzího potenciálu ne-bytí a podstupují stálou změnu, aktualizaci ve svém bytí. Kde uprostřed tohoto kontinua změn může existovat jejich stálá identita a skutečnost? Přesáhni stav stá [...]

Osm veršů o Vědomí, jehož vyššíh...

Zkušenostní interpretace původního textu Abhinavagupty: Anuttarāṣṭikā 4. sútra Na rozdíl od potěšení z dosaženého bohatství, vína, milování, kontaktu s mladou dívkou, na rozdíl od světla lampy, slunce nebo měsíce, na rozdíl od radosti pociťované při úlevě od těžkého břímě, rozkoš zkušenosti prožívání světla vědomí je podob [...]

Filozofie vědomí a kulty

Žijeme v době, kdy vědomí převážné většiny lidí je ve větší či menší míře orientované výhradně na ego a jeho zájmy, vnímání a myšlení a simulované reality s tím spojené. Přivlastňováním si vědomí jako vlastnosti našeho já (ega) vede k prožívání prvotní oddělenosti od uvědomovaných věcí, druhých a věcí k [...]

Z výroků indického siddhy

Z výroků indického siddhy
Nitjánandy z Ganešpuri „Všechny věci jsou tvary tichého zvuku Óm. Óm v podobě dechu vědomí prostupuje všechny věci v nitru i vně.“ „Já  sídli v prázdném prostoru těla. Fyzické tělo má mnoho částí, ale jejich nehmotná esence – síla, která jej stále vytváří, je jediná a neoddělitelná.“ „Tichý zvuk Óm prostupuje cel [...]

Meditativní introspekce celistvosti v...

Smyslem následujících otázek je přímá zkušenostní meditativní introspekce zaměřená na vědomí našeho bytí jako celku, tedy vědomí já jako celku v kterém právě spočíváme. Smyslem otázky není odpovědět “správně” či přesně určit “jak to je”, ale rozpoznat samotnou otázku jako živý impuls k procitnutí prožívání vědomí v daném a [...]

Osm veršů o Vědomí, jehož vyššíh...

Zkušenostní interpretace původního textu Abhinavagupty: Anuttarāṣṭikā 3. sútra Uctívání, uctívající a předmět či osoba uctívání. Tyto rozlišenosti rozvracejí transcendentální mód myšlení. Kdo vytvořil tato rozlišení a jaký je toho skutečný důvod? Podobné myšlení vyvstává z prvotního klamu, že je zde něco odděleného ne [...]

Meditace podstaty našeho bytí

Aneb introspekce otázky „Kdo jsem?“ „Moc prostorovosti je vrozená duši jako pravá subjektivita, která je jak současně prostá všech uvědomovaných zkušeností objektů, tak současně plna možností poskytující prostor pro jejich bytí a poznávání.“ Abhinavagupta Základní uvědomění: nikoliv bytí, ale vědomé bytí, tedy vědomí bytí To, co běžně [...]

Osm veršů o Vědomí, jehož vyššíh...

Zkušenostní interpretace původního textu Abhinavagupty: Anuttarāṣṭikā 2. sútra Existuje svět nebo neexistuje? Je svět skutečný nebo neskutečný? Myšlení tímto způsobem a s ním spojené otázky například týkající se vysvobození z převtělování ve světě jsou zcela irelevantní. Ve skutečnosti neexistuje lineární převtělování urči [...]