Měsíční archívy pro Prosinec, 2020

Škola vědomí – základ života

… aneb Jan Amos Komenský reformovat(l) svět a společnost!? Dovedeme si představit společenské klima a dobu, ve které by děti, ještě před tím, než se začnou učit základním dovednostem jako je čtení, počítání a poznávání, byly vybízeny a podněcovány k tomu, aby prozkoumávaly zcela prvotní a základní životní [...]

Od hadích těl-vědomí k NAGHŮM-ha...

Od hadích těl-vědomí k NAGHŮM-hadím bytostem
Skrze párovou rezonanci můžeme rozpoznat svá nahá HADÍ těla-vědomí, mající vrozenou schopnost TRANSFORMATIVNÍ-ZMĚNY TVARU a TVÁŘE vědomí, tedy těla jak jej ztělesňujeme “ z nitra“ a svobodného POHYBU v oceánu vědomí. NÁ-GHA KA-JA: Bohyně třech sfér V hinduistické mytologii, hadí bytost (nágha), žijící v  [...]

Vědomé DÝCHÁNÍ

Dech a dýchání Co můžeme říci o dechu a fyzickém dýchání, kterým dýcháme kyslík, tedy aerobním dýchání? Když zemřeme, toto dýchání ustane. Když jsme činní nebo-li v pohybu, aerobní dýchání se zrychluje. Když jsme unavení či ospalí, dýchání se zpomaluje. Hluboké nadechnutí nám pomáhá zvýšit bdělost a osvěžit se. [...]

VĚDOMÍ – základní metafyzika s...

Úvod Životní filozofie a praxe vědomí, její praktiky (jógy) jsou neoddělitelné od našeho vnitřního „světonázoru” a přijatých přesvědčeních o skutečnosti. Ta jsou často v přímém rozporu s těmi, která získáváme v rodině,  vzdělávacích institucích, práci či „dýcháním” aktuálního civilizačního klimatu vůbec. [...]