Měsíční archívy pro Listopad, 2021

Moc Ženy aneb hledání “ženské” spirit...

“Žena je tvoření a stálá aktualizace vesmíru, vesmír je její podobou, Žena je základ světa, Žena je pravá podoba těla.   Ať už nabývá jakéhokoliv pohlaví, mužského nebo ženského, je stále nejvyšší formou obou.   V Ženě je skrytý potenciál všech věcí, i všeho živého a pohybujícího se ve všech světech.   Není drahokamu dražšího než Ž [...]

Božská SEXUALITA

Všechny dimenze, úrovně či sféry skutečnosti a všechny bytosti a formy vědomí je obývající jsou “dětmi” počatými nepřerušovanou kontinuální SOULOŽÍ MUŽE a ŽENY, ryzího vědomí jako takového a jeho ryzí moci – potence k akci, jež jsou vyjádřením neomezeného absolutního POLE-OCEÁNU vědomí (ANUTTARA). Božské SVĚTLO [...]

Důsledky metafyzických zkušeností čas...

My sami jako vědomé mnoha-úrovňové bytosti či osobytosti žijeme mnoho současných paralelních životů v různých časech (minulé, aktuální, budoucí a paralelní) a přesto nejsme ani jedním z těchto individuálních životů či jejich identitami a zkušenostmi, ale širším polem vědomí, které zahrnuje tyto všechny živo [...]

Agónie a extáze tvůrčího princip...

PRÁVĚ V TENTO OKAMŽIK je přítomna sféra nebytí, tvořící hraniční horizont všech událostí. Tato sféra není “nicotou” či “prázdnotou”, ale prvotní sférou vědomí – vědomí možného, kde jsou všechny možnosti a jejich pravděpodobnosti v podobě potencialit vědomí (semen) už známy, poznávány a s různou intenzitou dychti [...]