Měsíční archívy pro Leden, 2022

Rozšíření “kosmické” sféry vědomí

Následující instrukce jsou textem ztělesněné meditativní mikro-kroky, zachycující (jeden z možných) meditativních procesů, ústící či navozující zkušenost “rozšíření” či expanze vědomí do jeho univerzální, chceme-li kosmické sféry.  Tato zkušenost vše zahrnujícího, vše prostupujícího i vše současně přesahujícího vědomí, kt [...]

MU-(Ž)-ENA

MU-(Ž)-ENA Bůh není ani Mužem, ani Ženou. Bůh je V-Z-TAH.   Prvky tohoto vztahu nicméně můžeme zvát  “Mužskými” a “Ženskými” “Bohem” a “Bohyní” “Šiva” a “Šakti”.   Nicméně ony nepředcházejí tomuto VZTAHU, naopak je to právě jejich VZTAH, který jim propůjčuje jejich skutečnost. Nikdy nebylo a nikdy nemůže být Bůh bez Bohyn [...]

KRISTUS jako prvotní IDEA-ČLOVĚKA

… role KRISTA pro přicházející NOVOU DOBU    “ V Něm (Kristu) spočívá celá božská plnost somaticky.”  Korintským 8-10 Bez existence prvotní ideje či strukturálního vzoru, tedy jakési “předlohy” či “prvotního plánu” každé potenciální věci a bytí, kterou vědomí všeho co je a může být (OTEC, Pleroma, Bůh, Anuttara [...]

Láska a Poznání (Agapé – Gnóze)

Láska a Poznání jsou spolu intimně provázané. Milování je intimním poznáváním a tak zdrojem veškerého vnitřního poznání. Proto každé pravé poznání musí současně zahrnovat pravé poznání Lásky samotné. Skutečná láska k poznání je neoddělitelná od pravého poznání lásky. Po pravdě znát lásku, znamená naučit se skutečně milova [...]