Měsíční archívy pro Červen, 2018

Vědomí, tělesná uvolněnost (relaxace)...

Současná doba je mimo jiné charakterizována tím, že lidé prožívají tzv. „stres“. Dokonce se stres z přezaměstnání ve východních asijských zemí uvádí jako jedna z hlavních příčin sebevražd. Čím je vlastně charakterizován „stres“? Pokud si dáme čas, zjistíme, že jím je zejména prožívání charakteristické na [...]

Co říká slovo „meditace“?

Etymologický základ slova „meditace“ – „med“ je indoevropského původu a vyjadřuje smysl-význam  „zaujetí vhodného – správného či patřičného postoje“. Současně nacházíme mnohá příbuzná slova souznící s kořenem „med“ v nejstarších jazycích, například v sanskrtu jako midiur [...]