ŽIVOTNÍ poradenství

Kontextové pole setkání

Nabízím sdílení svého času bytí v podobě individuálních meditačně-transformačních SETKÁNÍCH jeden na jednoho tváří v tvář (1-1). Setkání probíhají v unikátním intimním prostoru a spojení.

Tato setkání svým způsobem zahrnující vše, co lze nazývat dnes moderními slovy jako konzultace, terapie, koučink, poradenství, a přeci ve své podstatě nejsou ani jedním z toho. Můžeme hovořit prostě a jednoduše o SETKÁNÍ se sebou samým skrze druhého, či setkání se v DIA-LOGU v daných otázkách. Osobně volím název pro svou roli během setkání: porodní „bába“ či porodní životní průvodce.

Nicméně primární a unikátní hodnotou tohoto setkání je samotný kontext a sdílené prostředí během setkání, kterým není jenom „konspiračním“ (společný dech dýchající) setkáním mezi čtyřmi očima a čtyřmi stěnami místnosti (či v otevřeném prostoru zahrady), ale zejména v živém prostorovém poli zintenzivněného vědomí a jeho transcendentních kvalit, které umí ztělesňovat druhý člověk a jež, je skutečným prostředkem a zprostředkovatelem společného dialogu i všech transformačních změn společného SE-TKÁNÍ.  

Nabízím zprostředkování individuálních intenzivních setkání, které lze nazvat setkání s “intenzivním Slyšením”, či “tichou porodní bábou” ve společném poli zintenzivněného a rozšířeného cítícího vědomí vašich právě prožívaných životních otázek, plánů, vizí, cílů, názorů, postojů, hodnot i ne-mocí všeho druhu ve vztahu k naší individuální vnitřní řeči bytí v životě ve vztazích k druhým, ke světu apod.

Mezi otázky, jejichž vztah k životu jako celku můžeme společně meditativně prozkoumat patří, životní či aktuálně naléhající:

 • životní projekty-záměry-cíle;
 • životní hodnoty-přesvědčení-postoje-názory;
 • dlouhodobé ne-moci všeho druhu ať už se projevují jakýmikoliv symptomy;
 • rozhodnutí a volby v životě;
 • vztahové otázky.

Se specifickým zaměřením na konzultace v oblastech:

 • Životní praxe a filozofie vědomí, jóga vědomí, meditace, metafyzické či spirituální otázky;
 • Otázky smrti a umírání případná pomoc či doprovod během umírání;
 • Zdravý životní styl či životospráva ve smyslu zintenzivnění a harmonizace vědomí v běžném životě;
 • Jak předcházet stresu, depresím a vyhoření v dnešním „business světě“, zaměstnání nebo škole;
 • Dlouhotrvající či nevyléčitelné nemoci či symptomy;
 • Mezilidské vztahy a sexualita;
 • Politicko-dějinné otázky současnosti;
 • Specifikace požadavků na sw projekty;
 • Příprava závodníků i rekreačních cvičenců v oblasti fitness a kulturistiky.

Záměrem či výsledkem těchto setkání není klasický „kaučink“, či „terapie“, nebo dokonce náhrada jakékoliv oficiální nebo alternativní podoby léčení, ale řekněme metafyzické či životní poradenství, tichá pomoc ve formulaci otázek, které rozšiřují vědomí našich záměrů, cílů, nemocí či zkrátka naléhajících aktuálních žitých otázek, skrze prostředí zintenzivněného vědomí, které současně přináší možnost transformace a rozšíření naší vědomé identity a základního VZTAHU k našim žitým otázkám, které si různě formulujeme a následně prožíváme.

Výsledkem setkání jsou zaručené transformační změny v celkovém nazírání a prožívání daných záležitostí vedoucích k celistvějšímu vědomí našeho života jako celku. To, co je základním záměrem setkání je pomoc při narození vnitřního smyslu daných zkoumaných otázek klienta do vědomí a jejich plné do-narození ve vnitřním i vnějším aspektu jeho života jako celku.

Doba setkání

Ve vztahu k vnějšímu času není setkání omezeno, probíhá do jeho skutečného smysluplného uzavření, případně ukončení ze strany klienta.

Náklady na sezení

Živě fyzicky:                                 2 500,- Kč / hodinu

Živě video-online                        2 000,- Kč / hodinu

Online setkání probíhá v těsném přenosu tváří v tvář v kvalitním rozlišení a není podstatně překážkou působení zintenzivněného vědomí.

Ceny nejsou fixně stanovené, po předběžné domluvě je možné změnit způsob vyjádření vzájemnosti.

Přihláška na setkání v daném termínu je platná po zaplacení nákladů za první hodinu jako zálohu a to předem na účet uvedený v informačním mailu, který obdržíte po přihlášení jako potvrzení setkání z mé strany. Nejpozdější termín pro přihlášení je alespoň 3 dny předem se současným nastíněním oblastí otázek. Záloha je nevratná. 

Fyzická setkání probíhají v mé pracovně. Individuální sezení online lze uskutečnit přes whereby, zoom, případně po domluvě pomocí jiných aplikací.