Měsíční archívy pro Říjen, 2017

Čas a jeho intenzitu zakoušíme t...

O čase hovoříme, že jej buď máme nebo máme nedostatek. Ruku v ruce s tím jde nedostatek prostoru pro určitá setkání a události. Jak prožíváme obecně “nedostatek času” ať už pro někoho nebo pro něco – nějakou aktivitu? V této souvislosti hovoříme často o časovém “tlaku” či stresu. Jde ale o nějaké pouze [...]

Od psycho-logie k psyché-ologii

Jednou z oblastí a dokonce profesí, která se snaží poznat, popisovat či dokonce léčit lidskou “psychiku”, nebo se přímo snaží stavět do role autorit, která o ostatních lidech (nevzdělaných v daném konceptuálním prostoru znalostí) ví více, než oni sami a dokonce ve svých konceptuálních rámcích se snaží lidské prož [...]

Identita učitele umění či jógy v...

Ve vztahu k tomu, co nazývám umem/jógou vědomí, je oprávněnou otázkou, co či kdo je či může být učitelem umu/jógy vědomí? A potřebuje učení umu vědomí vůbec učitele – lépe potřebujeme ke studiu a praxi umu vědomí, učitele, gurua, mentora, či průvodce, ať už jej zveme jakkoliv? Osobně pojem “jóga” chápu ve s [...]

Poznání Já

Východní jóga i západní duchovní tradice hovoří o nutnosti “poznání sebe” či hovoří o “dosažení Já”, či “realizaci” našeho pravého Já. Co tím je míněno? Míním, že jím nemůže být žádný “konečný” “nejvyšší” statický fixní stav, nějaká “božská totožnost”, ale výhradně samo vědomí našeho prožívání sebe a těla jako ce [...]

Tělesná identita

To, jak prožíváme sami sebe je úzce spojeno s tím, jak prožíváme svou tělesnost, naše bytí v těle a jako doslova určité celo-tělesné bytí. Je to právě naše tělesná totožnost, která tvoří naší prvotně přítomnou primární Identitu, které si nejčastěji nejsme vůbec vědomi. Pochopení vztahu “já” a “těla” je zásadní pro správný [...]

Abhinavagupta: Sdílení zkušenosti věd...

Abhinavagupta: Sdílení zkušenosti vědomí
Zkušenostní překlad, re-aktualizace a re-interpretace původního krátkého textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty, žijícího v 9. století v severní Indii. Je přímým prožíváním – bytím jako samo vědomí – vědomím jako takovým. Jde o jiný druh zkušenosti než například pouhé prožívání emocí nebo pocitů, které tzv. „máme“ a něk [...]

Abhinavagupta: Osm veršů o vědom...

Abhinavagupta: Osm veršů o vědomí, jehož vyššího není
Z pohledu celého tantrického učení Abhinavagupty vyjadřuje tento krátký text stanovisko a pohled nejvyšší cesty „bez prostředků a metod“ (anupája), která je cestou samotného bdělého vědomí, které přirozeně vede ke zkušenosti vědomí všeho co je a může být (označované v tantře pojmem Anuttara). Výsledný text není jenom překladem cizí [...]