Měsíční archívy pro Červenec, 2022

Duše jako mateřský oceán všech vesmír...

Univerzální vědomí či duše, která je “pravým” Domovem a Dárcem všeho, je neomezeným a nekonečným oceánským prostorem všech možných prožívaných aspektů já, a to jak aktuálně se inkarnujících ve fyzickém vesmíru, či obývající nesčetné paralelní časoprostory, tak nesčetné nefyzikální dimenze a úrovně vědomí v  [...]