Měsíční archívy pro Prosinec, 2016

Jóga prostoru

Často v našem životě cítíme a říkáme, že nemáme dost času na to, či ono, na sebe, na druhé, na určité aktivity, apod. Co tím vlastně ale skutečně vyjadřujeme? Míním, že skutečnost – prožívaný stav bytí, ve kterém prostě nemáme dostatek potřebného prostoru v našem vědomí pro dané věci, druhé, či sebe, abychom k nim mohli za [...]

Moudrost chasidského mystika

Martin Buber, chasidský mystik „Každý člověk narozený v tomto světe reprezentuje něco nového, něco, co neexistovalo nikdy předtím, něco původního a unikátního… Pokud by ve světe byl někdo jako on, pak by nebyla potřeba se zde narodit.“ „Člověk si přeje utvrdit ve svém bytí člověkem a přeje si být přítomný v bytí druhých… [...]

Základní meditace vědomí

Stezka Sebe-poznání jako rozšiřování našeho celkového vědomí Vědomí je Já. Individuální vědomí je vyjádřením univerzálního vědomí a podílí se na božské blaženosti lásky. Čím a kým bys mohl být vystrašen? Šivovy sútry Meditace jako způsob života a bytí Meditací jako takovou, nikoliv jako „určité meditační cvičení“ chápu jednodu [...]

Úvod do meditačního setkávání

„Kde se dva či více sejdou v mém jménu, tam Já (božské vědomí, které je ztělesňuje a personifikuje), je mezi nimi.“ Ješua Úvod Celý život můžeme vnímat jako nepřetržité kontinuum bezprostředního živého potkávání s konkrétními životními situacemi a setkávání se s druhými lidmi v našich vztazích. Věřím, že p [...]

Co jsou meditační semináře?

Meditační semináře jsou dlouhodobějším společným pobytem na nějakém vhodném pěkném místě umožňující společné posezení s možností procházek do přírody, za účelem věnování se společně individuální, párové i skupinové praxi meditace a meditačních cvičení na základě dohodnutého programu.  Vyhrazený čas pro společné meditace, ať už [...]

Společná meditace v kruhu

Asi nejrozšířenější podoba společné meditace od počátku věků je společné sezení meditujících, nejlépe v kruhu. Jde o nejpřirozenější vyjádření lidské pospolitosti a soudržnosti. Lidé se setkávají společensky, profesně a intuitivně ví odjakživa, že se vzájemně posilují, poznávají a pokud se věnují společně určité aktiv [...]

Co je párová meditace?

Pojmem „párová meditace“ míním kontext společné meditace dvou partnerů jakékoliv konstelace (muž-žena, muž-muž, žena-žena) ve dvojici prováděné ve specifické pozici (ásana), kdy jsou oba meditující čelem k sobě v dostatečné blízkosti pro udržování prolnutí vědomí skrze oční kontakt, ať už současně s fyzickým dotekem, spojením, [...]

Co je individuální meditace?

Individuální meditaci o samotě, chápu jako naše přirozené nikým nezcizitelné právo věnovat výhradně svůj čas, tedy dnes spíše „luxus“, výhradně tomu být co nejvíce vědomý, rozpoznat samo vědomí v naší zkušenosti, ztotožnit se s tímto vědomím, spočívat ve vědomí a novým způsobem ztělesňovat a vyjadřovat toto vědomí v&n [...]