Co je individuální meditace?

Print Friendly, PDF & Email

Individuální meditaci o samotě, chápu jako naše přirozené nikým nezcizitelné právo věnovat výhradně svůj čas, tedy dnes spíše „luxus“, výhradně tomu být co nejvíce vědomý, rozpoznat samo vědomí v naší zkušenosti, ztotožnit se s tímto vědomím, spočívat ve vědomí a novým způsobem ztělesňovat a vyjadřovat toto vědomí v našem životě, ve vztahu k druhým a ke světu jako celku.

Tedy jinými slovy individuální meditaci chápu jako kvalitativně re-generačnímre-kreativním způsobem trávením času, ve kterém věnujeme čas výhradně samotnému vědomí našeho celo-tělesně prožívaného bytí a života jako celku, všemu co aktuálně prožíváme, jak se cítíme, co jsme prožili až dosud, celý náš vnější širší prostor vztahů a prostředí kolem nás, současně naše nitro, jeho myšlení, cítění, věnujeme vědomí oblastem, které nás oslovují, či naléhají.

Taková meditace je podobná přirozenému „celistvému či k holotropnímu“ léčení či přirozené terapii naší duše, či vědomému „trávení“ či „metabolizování“ našeho dosud „nestráveného života“, který obnovuje harmonii a souznění se svým vyjádřením v podobě tělesného přebývání ve světě, v kterém žijeme.

Praslované hovořili o tzv. „celitělstvu“, tedy o snaze o neustálou celistvost vědomí našeho tělesného bytí jako celku, toho Já, kterým není určité prožívané zkušeností jáství, ale pole cítícího vědomí, jako takového, které se skrze tělo zpřítomňuje ve svém bytí, které zahrnuje nejen tělo prožívané z nitra, ale jak prostor kolem něj tak v jeho nitru.

Správně prováděná meditace, či přístup k ní, by měl vždy přinést rozšíření vědomí, zintenzivnění bdělosti, vitality a posun v našem sebe-prožívání či nový vhled a pochopení v našem životě, vztazích a životních strategiích, zkrátka nové vědomí nás samých, druhých i světa. Novou celistvost a novou vědomější identitu nás samých, toho kým jsem.

Je pouze na nás samých, naší svobodné volbě, zda se chceme věnovat meditaci jako způsobu vědomého života, jako způsob bytí v meditativním vědomí, a tak poznávat to, kým opravdu jsme, kam směřujeme a naše individuální unikátní kvality a nevyčerpatelné tvořivé možnosti naší duše.

Tato podoba individuální meditace je kontinuálním prostředkem pro kultivaci a rozšiřování a prohlubování našeho individuálního vědomí Sebe, vědomí Já, toho Já, kterým je ke stále nové celistvosti směřující samo cítící vědomí, kterým jsme. 

Komentáře