Zcelistvění (HOLOTROPIE)

Individuální transformační párová rezonance zaměřená na zintenzivnění a zcelistvění (holotropii) vědomí sebe a těla jako celku. Vedena společná meditace je zaměřena na vědomé procítění svého těla či tělesné zkušenosti sebe sama jako celku v unikátním kontextu párové rezonance-meditace ve sdíleném zintenzivněném poli vědomí. 

Párová meditace se provádí v těsné blízkosti tváří v tvář, z očí do očí a využívá schopnosti sdílet, probudit a zcelistvit vědomí skrze meditaci druhého

Základním záměrem celého sezení je vytvořit prostor a dát si rekreativně – regenerační čas pro zintenzivnění, rozšíření, prohloubení a doslova shromáždění svého vědomí sebe a těla do celistvého pole cítícího vědomí, kterým jsme. Rozšíření a zcelistvění vědomí sebe a těla má mnohé zcelistvující – ozdravné působení ve všech úrovních lidského bytí a přirozeně harmonizuje právě to, co je skutečně potřeba v daném životním kontextu člověka.

Doba trvání společné párové meditace  je v lineárním čase 1 hodina.

Náklady na sezení:                                         2500,-

Náklady nejsou fixní, lze je vyjádřit i jinou dohodnutou podobou vzájemnosti.