VIP(vizionářství, politika, podnikání)

Pro managery, lídry, podnikatele, vizionáře, politiky nabízím individuální intenzivní setkání.

Meditativní poradenství je vhodné pro vysoce zaměstnané a vytížené vedoucí pracovníky, ať už tzv. managery, či vůdce (leadry) různých kolektivů a oborů. Sezení je zaměřené na otázky spojené s vůdcovstvím a správou svého života a jeho času vůči svým záměrům a cílům v souladu s principy skutečnosti, kterou je vědomí samé.

Mezi přínosy setkání patří možnost:

        rozpoznání vnitřní řeči svých záměrů a cílů v širších souvislostech;

         osvojení si vědomější rozhodování ze širšího pole vědomí

        osvojení si způsobu bytí, ve kterém nepodléháme stresu, depresím a tzv. „vyhoření“

Náklady na 1 hod sezení jsou ve výši aktuální denní sazby (platu, či příjmu) dotyčného.

Žijeme v době, která je charakteristická stále větší mírou individuálně prožívaného “nedostatku času” vlivem náročných zaměstnání, která vedou u mnohých lidí až ke stavům, které nazývají “vyhoření” či ztráta smyslu života, apod. Současně i přes svou vysokou zaneprázdněnost ve svých zaměstnáních, často lidé neprožívají současně své tvořivé naplnění ve svých životech a zjišťují že ani samotné vysoké příjmy a možnost dopřát si z široké palety nabízených konzumních zážitků a luxusu nevede k naplněnému životu.

Klientům z této tzv. zaneprázdněné “bussines sféry”, tj. korporátního prostředí a managementu, tedy vysoce zaměstnaným vlastníkům firem a  manažerům nabízím intenzivní ZASTAVENÍ v jejich rychlých životech v setkání tváří v tvář a seznámení se, se základními přístupy k hluboké “psychohygieně” a unikátní podobou celotělesné relaxace.

Ta nejen umožňuje přirozeně předcházet tomu, co označujeme “stresem”, či naopak stavy vyhoření – depresí ale především nás učí, jak obnovovat kontakt a spojení se zdrojem našeho života jako celku a jeho nejhlubšími záměry – často překrytými “náhradními” “zaměstnáními”. Hlavním záměrem setkání v intenzivním vědomím je ale zejména přímo probudit dosud latentní tvůrčí potenciál vědomí v hlubinách našich těl, odkud proudí inspirace, kreativita a pocit smysluplnosti toho, co děláme.

Kromě své aktuální práce vycházím i ze své dlouholeté profesní zkušenosti z oblasti IT projektů v korporátním prostředí, tedy rozumím běžným “strastem” lidí v této oblasti.

Nepřišli jsme na svět, abychom byli použiti pro zisky korporací, ale abychom společně s dalšími lidmi v našich bezprostředních vztazích spoluvytvářely životní prostory rozšiřující naší vědomou identitu a umožňující tvůrčí naplnění našich individuálních kvalit, a potenciálů.

Hledáte-li cesty a životem ověřené a z života vyvstalé způsoby a postupy rozvíjející nejen profesní život váš a nebo vašich  spolupracovníků, či členů týmu a tušíte-li, že čím vědomější člověk využívající své širší vědomí, tím hlubší možnosti tvůrčích potenciálů a tím více možností obohacení celku, či týmu, pak se s vámi rád setkám.

Spolupráce je možná formou živých školení/seminářů pro zaměstnance v prostorách klienta, případně formou konzultací na individuální bázi.