O mě

Narodil jsem se v roce 1977 v Československu. Po přírodovědném gymnáziu jsem vystudoval matematicko-fyzikální inženýrství se specializací biomechanika a lékařské inženýrství na fakultě aplikovaných věd. Ve svém volném času jsem se věnoval kontemplativnímu samostudiu východních i západních duchovních tradic a humanitních oblastí jako je filozofie, transpersonální psychologie, včetně dějin světa a člověka, které mě oslovovali hlouběji.

Život sám mě otevřel vnitřní transformaci, ve které jsem rozpoznal touhu  a nejpřirozenější záměr v základu bytí každého člověka po plně vědomém životě toho, kým opravdu ve své celistvosti je a touze po svobodném vyjádření individuálních osobitých kvalit svého vědomí v našem životě a vztazích, které každý člověk unikátním způsobem ztělesňuje a pro které žije zde na zemi a právě v dané společnosti.

To podnítilo mé vnitřní vzdělávání spočívající v osvojování si meditativních praktik kultivujících a rozšiřujících vědomí. Setkal jsem se s několika duchovníma učiteli v tomto i v jiných životech, či „mezi životy“. Tento učící se vnitřní proces je mi současně cestou vlastním životem, meditativním učení se, vzděláváním, uměním i léčením.

Jeho jedním plodem je to, co nazývám jógou vědomí či Životní filozofií a praxí vědomí představující zcela nový přístup k nám samým, k druhým a ke světu jako celku na podkladě zkušenostního pochopení vědomí jako prvotního principu všeho.

Nejsem stoupenec určité duchovní školy, či směru. Jsem otevřený podělení se a sdílení svého vědomí dlouholetých zkušeností z oblasti meditace, jógy a filozofie vědomí skrze přátelský lidský vztah a dialog. Ať už v podobě individuálních konzultací či osobních transformačních setkání, tak společných veřejných meditací, seminářů a přednášek.