Měsíční archívy pro Leden, 2017

Osm veršů o Vědomí, jehož vyššíh...

Zkušenostní interpretace původního textu Abhinavagupty: Anuttarāṣṭikā Úvod Následuje volná zkušenostní interpretace či adaptace původního textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty: Anuttarāṣṭikā. Nejedná se o akademicky přesný překlad, který, mám za to, není ani z principu možný. Vycházel jsem z anglického p [...]

Sdílení zkušenosti Vědomí (4)

Abhinavagupta: Anubháva nivedánam 4. sútra Mantra se stává smysluplnou hudbou oceánu pociťujícího vědomí jednotlivých vnitřních zvuků písmen jí tvořící. Mudra je zcela prosta fyzického úsilí. Tento stav jógy nastává spontánně u těch, kdo vědomí dechu transformovali v dech samotného vědomí až do krajnosti. Co zůstane bez údivu po&nbs [...]

Proč meditovat?

Proč vůbec se věnovat něčemu, co nazýváme “meditací”? Obecně vnímáme, že je to jaksi něco dobrého, přinášející poznání, duchovní vhled a osvobození, léčení, něco co má pozitivní účinky na náš život, ale i pro celou společnost, ale současně také chováme nejrůznější nesprávná přesvědčení spojená s chápáním meditace. Například ča [...]

Co je tělo?

„Své tělo nazírej jako plnost všech cest k poznání a unikátních individuálních způsobů projevení vesmíru jako celku. Těla jsou rozmanitá vlivem prožívání a působení času. Jsou vyjádřením nejrůznějších vzorců ztělesňování pohybu vědomí v časoprostoru. Nazírání – meditace těla tímto způsobem vede k poznání t [...]

Sdílení zkušenosti Vědomí (3)

Abhinavagupta: Anubháva nivedánam 3. sútra Samo cítící vědomí a jeho nekonečné kvality a tichá pochopení odívající se do myšlenek a slov vyvstávající z hlubin mého bytí formující se jako slyšené zvuky plynoucí z úst, se přirozeně stávají vědomou mantrou transcendentní povahy přesahující vše vyřčené a chránící od [...]

Sdílení zkušenosti Vědomí (2)

Abhinavagupta: Anubháva nivedánam 2. sútra Neztotožňuji se s myšlenkami, emocemi ani s pozorností, jsem jejich klidným všeho prostým vědomím, které nechávám nezaměřené; oko mé duše je otevřené i zavřené současně; centruji se svým já jako sebe-prožíváním celého prostoru vědomí ve svém těžišti v hlubině srdce svého bytí; udr [...]

Jóga ticha a meditativní naslouc...

Ve všech duchovních tradicích, ať už východních nebo západních nalézáme podobná vyjádření o „božském tichu“ či „“božské tiché přítomnosti“ a podobná nabádání a instrukce typu „utiš se a buď vědomím“, či „ticho promlouvá“, apod. Co nám tyto výroky říkají? Míním, že nám sdělují, že samo vědomí, jež je [...]

Sdílení zkušenosti Vědomí (1)

Abhinavagupta: Anubháva nivedánam Úvod Následuje zkušenostní překlad, re-aktualizace a re-interpretace původního krátkého textu kašmírského filozofa a tantrika (praktikujícího tantru jako umění rozšiřování vědomí) Abhinavagupty. Slovo Anubháva je složeno ze slov anu (částice-jednotka či atom vědomí, nabízí se „nové“ české slovo [...]