Měsíční archívy pro Listopad, 2017

Dýchání a prožívání

Naše dýchání souvisí s naším prožíváním. Způsob, jakým se prožíváme jako my sami a tělo, ovlivňuje způsob našeho dýchání. Umění dechu nás učí skrze vědomou změnu dýchání měnit způsob, jakým se prožíváme. Běžně se ví, že vnější dýchání, jeho rytmus, rychlost, prohloubení ovlivňuje náš emočně – mentální stav a současně je j [...]

Abhinavagupta: O prvotním princi...

Abhinavagupta: O prvotním principu Života
Zkušenostní překlad, re-aktualizace a re-interpretace původního krátkého textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty, žijícího v 9. století v severní Indii. Text je volnou zkušenostní interpretací či adaptací původního krátkého textu Paramārthacarcā o pouhých osmi verších kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty. Autor [...]

Běžné vnímání a vědomé vnímání

V běžném denním stavu vědomí vnímáme převážné zrakem a sluchem a jsme zaměřeni na vnímané objekty, ať už zrakové nebo slyšené, které v souladu se svým myšlením dále objektivizujeme. Ztotožněni s uvědomovanými zkušenostmi smyslových objektů, nebo jejich  prožívaným já (egem), si současně nejsme vůbec vědomi našich samotných [...]

Vnější a vnitřní dýchající tělo

Vnější dýchání těla Skrze běžné – vnější aerobní tělesné dýchání vstřebáváme v plících kyslík ze vzduchu, který pomocí krve okysličuje naše tělo a vstupuje do jeho procesů. Tak se doslova a do písmene stává kyslík ze vzduchu kolem nás součástí každé naší buňky. S nádechem organismus vstřebává kyslík a s výd [...]

Dech a dýchání

Co můžeme říci o dechu a fyzickém dýchání, kterým dýcháme kyslík, tedy aerobním dýchání? Když zemřeme, toto dýchání ustane. Když jsme činní nebo v pohybu, aerobní dýchání se zrychluje. Když jsme unavení či ospalí, dýchání se zpomaluje. Hluboké nadechnutí nám pomáhá zvýšit bdělost a osvěžit se. Fyzické zdraví se spojuj [...]