Měsíční archívy pro Únor, 2018

Duševní náladovost jako dynamika pros...

Singulární pole – prostor, kterým je vědomí samo, obsahuje potenciálně nekonečně kvalitativně od sebe různých prostorů vědomí. Některé mají své vnější fyzické rozšíření, některé jsou ryze ne-fyzické – duševní povahy. Čím jsou tyto prostory vědomí, ve kterých se můžeme nacházet – být či přebývat, vlastně charakterizované [...]

O naslouchání

V různých psychoterapeutických či seberozvojových přístupech různí terapeuti a koučeři hovoří o “aktivním naslouchání” či dokonce o “daru” či schopnosti “hlubokého neposuzujícího naslouchání”, ale současně se nikde z jejich re-klam-ních upoutávek nedozvíme, co to vlastně znamená a v čem spočívá tot [...]

Jóga vědomí slovem 3 (MP3)

Jóga vědomí slovem 3 (MP3)
Audio nahrávky ze setkání jógy vědomí ve Vnitřním kruhu 13. 1. 2018. Obsah jednotlivých stop: Princip vědomí – kultivace vědomí celo-tělesného prožívání [62 min] Kultivace prostorové subjektivity těla (jóga-um prostoru) [31 min] Kultivace vědomí dechu (jóga-um dechu) [43 min] Nétra-tantra [52 min] Nejedná se o studiovou nahr [...]

Jóga vědomí slovem 2 (MP3)

Jóga vědomí slovem 2 (MP3)
Audio nahrávky ze setkání jógy vědomí ve Vnitřním kruhu 2. 12. 2017. Obsah jednotlivých stop: Princip vědomí – kultivace vědomí celo-tělesného prožívání [62 min] Kultivace prostorové subjektivity těla (jóga-um prostoru) [23 min] Kultivace vědomí dechu (jóga-um dechu) [44 min] Prostor pro otázky a dialog nad jógou vědomí [41 m [...]

Jóga vědomí slovem 1 (MP3)

Jóga vědomí slovem 1 (MP3)
Audio nahrávka z meditačního setkání jógy vědomí ve Vnitřním kruhu 4. 11. 2017. Obsah jednotlivých stop: Princip vědomí – kultivace celotělesného vědomí [58 min] Kultivace prostorové subjektivity těla [19 min] Kultivace vědomí dechu [26 min] Jóga celotělesného dýchání [55 min] Nejedná se o studiovou nahrávku. E-shop

O “syndromu vyhoření”

V současné době – zejména mezi mladými „ekonomicky“ aktivními lidmi  – jejichž obecným symptomem je zcela ne-ekonomické chování v tom nejhlubším slova smyslu, je populární a takřka oblíbený nový koncept: “syndrom vyhoření”.  V kontaktu s lidmi, kteří o tom hovoří a skrze jejich slova jsem zjist [...]

Vztah vědomí a dechu

Samo ryzí vědomí, které můžeme zakoušet a prožívat skrze ztotožnění se s prázdným prostorem našeho prožívání vně i v nitru jako své širší vědomí (vědomí-Já) není jenom “prázdnotou”, ale má i svůj kvalitativní éter – substancialitu v podobě dechu vědomí (prána). Tato inherentní substancialita prostoru vědom [...]

Základní principy umění jógy vědomí

Následující základní principy jsou metafyzické zkušenostní zákonitosti samotného vědomí jako takového a jsou nedělitelnou součástí meditační praxe – meditačního života, jehož pedagogický rámec jako soubor poučení a praktik zvu prostě jóga vědomí či umění být vědomím a vědomý a současně jsou zkušenostně ověřiteln [...]